torsdag den 28. september 2017

Sorø

Tour de force rundt om de tre søer omkring Sorø, og selvfølgelig et besøg i den historiske del af byen selv


Sorø Sø, den nordlige del hvor man har den bedste adgang til søen

Denne disede og lidt blæsende efterårsdag er en af de sidste hvor skoven endnu fremstår grøn. Bladene er allerede ved at tage farve. Kort sagt, perfekt vandrevejr hvor man kan gå frisk til den. Sorø er et historiske sted for konger, herremænd og magtfulde, krigeriske katolske biskopper. Her udfoldede de i middelalderen deres magt og vælde. Og her blev bygget smukke og ekstremt dyrt byggeri helt op til enevældens tid. Det er stedet hvor Hvide-slægten, Saxo, Ludvig Holberg, B. S. Ingemann og mange flere som fx H. C. Andersen vimsede rundt i fornemme omgivelser. Se i øvrigt album for Sorø på Flickr, her har jeg uploaded 20 fotoer fra dagens tur.

Enkelte åer bryder skovens monotoni på Søstien langs vestsiden af Sorø Sø. Og når solen bryder frem, ser alting meget bedre ud.


Sorø Sø

Og udenom det hele ligger tre søer af forskellig størrelse: Sorø Sø tættest på det historiske Sorø, mellemstation Pedersborg Sø og den dybe Tuelsø. Sorø Sø er med en omkreds på 8,2 kilometer den største af de tre søer ved Sorø. Turen langs vestbredden af Sorø Sø er nu trods stiens navn Søstien mest en skovtur. Søen ligger i behørig afstand og kan være svær at skimte gennem skoven, undtagen ved de ikke så få bådebroer. Især mod syd. Her har man udsigt tværs over søen til Sorø Akademi og Akademihaven.

Langs vestsiden kan man i glimt via nådebroerne se søen og den anden side, her Sorrø Akademi og Klosterkiens spir der stikker op bagved.

Halvvejs kommer man til badestedet Parnas. En planche fortæller at her opvartede Trolde Margrethe med te i 1700-tallet, og i 1832 hyggede H. C. Andersen og B. S. Ingemann sig her. Parnas er navnet på digterguden Apollons og musernes bjerg i Grækenland. Og det antyder at der er tale om personer hvor tidens herskende trends sættes. Da stedet blev folkeeje, blev der indrettet et traktørsted med blomstringstid 1938-1970. Her satte en lynbrand et brat ende på idyllen og nu er der kun stranden tilbage. Lille og nuttet med tilhørende græsarealer og bænke.

Stranden ved Parnas. Nå ja, særlig stor ser den nu ikke ud. Men guldalderens kunstnere kunne sikkert sagtens få den til at tåle sammenligning med rivieraen. I hvert fald H. C. Andersen og B. S. Ingemann udvekslede sikkert dybsindede tanker her.

Pedersborg Sø og Kirke

Søen er den mindste af de tre søer med en omkreds på 2,5 kilometer Stien minder meget om Utterslev Mose. Med udsigt til bl.a. Ankerhus Seminarium og Sorø Camping. Ved nordsiden af søen tårner Pedersborg Kirke sig op på en ca. 15 meter høj bakke. Uindtagelig ser den ud fra søbredden, og det var engang netop hensigten. For kirken var ikke så meget et Guds hus som en fæstning. Kirken selv er fra 1300-tallet, men tæt på kirken kan man se ruinerne af en gammel rundkirke fra tiden før. Det var en del af Skjalm Hvides svigersøn Peder Thorstensøns store privatborg fra 1100-tallet. Også en granitsøjle ved kirken minder om tiden før den nuværende kirke. Ligesom den nuværende kirke har genbrugt sten fra den gamle borg.

Kirken som også var en fæstning. Højt ser det ud, og højt er der. Et perfekt sted for at forsvare sig mod fjender, hvad enten det så var indtrængende udlændinge, men mere sandsynligt oprørske bønder

Derimod lod man volden fra borgen stå. Og den kan man stadig gå på. Den var 300 meter lang, 4 meter høj og indtil 20 meter bred halvkredsvold. Ved præstegården står adskillige nyere mindesten, bl.a for Sønderjylland 1920.

I glimt kan turen langs Tuel Søs nordbred give idylliske scenarier som dette. Men det er nu undtagelserne.

Tuel Sø 

Tuel Sø er den dybeste af de tre søer med en omkreds på 6 kilometer. Fra stien mod nord er det svært at få øje på søen gennem det tætte krat, selv om søen egentlig er ganske tæt på stien. Mod land går man langs kulturstepper. Dog er der i den lille vig i den østlige ende en slags fuglereservat hvor får afgræsser området.

Den østlige vig i Tuel sø byder på et lille indhegnet fuglereservat.

Her ligger også Krebsehuset, en meget flot restaurant fra 1924. Umiddelbart vest for Tuel Å som man lige kan ane fra landevejen. Desværre brager Ringstedvej forbi, og vandrere anbefales at søge tilflugt en den fortrinlige lille skov langs sydsiden af søen. Man slipper dog ikke for Ringstedvejen. Men kan dreje skarpt mod syd ved Flommen.

Krebsehuset set ganske idyllisk ud. Det gør larmen fra Ringstedvej til gengæld ikke.

Flommen

I dag fremstår Flommen som en høj skov. Men oprindeligt var det et engareal med forbindelse til Sorø Sø. Dvs. at Sorø altså var næsten omgivet af vand. Som så mange andre steder drænede man imidlertid i 1700-tallet og 1800-tallet så nutidens Flommen kunne opstå. Fægangen er et levn fra den tid hvor bønderne allernådigst fik lov til at føre deres kreaturer (fæ) over mosen, når nu de havde fået frataget deres græsningsrettigheder andre steder. Skovområdet har fået lov til at henligge som en slags naturskov i mange år, og skoven rummer mange forskellige slags træer.

Sorø By

Der er en del gamle bygninger i Sorø, fx langs Storgade. Jo nyere jo længere man kommer væk fra klostret. Sorø Borgerskole. Håndværkerforeningens Skole, og endelig når man når ind i den gamle by, Postgården og den kro som Christian IV befalede bygget i 1624 og som nu huser Sorø Museum. Men intet besøg i Sorø bør undlade at besøge klosterkirken og akademiet. Man kommer gennem Klosterporten med "Saxos celle". Det kan godt være at københavnerne påberåber sig at Absalon grundlagde København (i øvrigt ikke rigtigt, men skidt nu med det). Men han ligger altså begravet i denne kirke. Han tilhørte de føromtalte Hvider, og kirken er en af Danmarks største fra middelalderen. Kirken blev færdig i 1201 og som magtcentrum blev den bare større og større op gennem middelalderen. Christoffer II er begravet i kirken.

Klosterkirken er med rette berømmet. Og et besøg i det må være et must for alle der kommer forbi. Ikke bare det ydre, men især det indre byder på tankevækkende oplevelser.

Efter reformationen snuppede kongen klosteret. I Christian IV´s tid fik kirken barokinventar, bl.a. orglet. Sorø Akademi stammer tilbage fra biskop Absalons cistercienserkloster. Den gamle klosterbrønd, Fraterbrønden, midt i Fratergården mellem Sorø Akademis Skole og Sorø Kirke blev i 1912 overdækket af et brøndhus tegnet af Martin Nyrop som også tegnede Københavns Rådhus. Derudover ligger der en mængde smukke bygninger som Peder Mallings bygning med Sorø Akademis Skole, Sorø kirke, Rektorgården, Alumnaterne og Biblioteksbygningen.

Se flere fotoer på Flickr for Sorø Kommune. Man kan også følge Politivennen på Instagram, her er der yderligere smånotitser og historier.


Ruten

Sorø Station. Vestsiden af søstien, Sorø Sø. Østsiden af Pedersborg Sø. Pedersborg Kirke. Nordsiden af Tuel Sø. Flommen. Sorø By. Klosterkirken. Sorø Station. Omtrent 20 km.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar