fredag den 6. oktober 2017

Vallø Gods

Flot efterårsvejr til dagens tur i fredet herregårdslandskab og lang kysten ved Køge Bugt


Dagens store overraskelse, kysten ved Strøby Egede, og den blev bare bedre og bedre jo længere man kom nordpå mod Køge.

Herregårdslandet består af fredningerne omkring Vallø Slot mellem Køge og Valløby, og kystvandringen af strækningen mellem Strøby Egede og Køge. Især kyststrækningen nord for Strøby Egede viste sin flotte side på denne blæsende, men solrige efterårsdag. Og gennem to kommuner, Køge og Stevns.

Knapmagervej lige når man kommer ud af Billeborg Indelukke og kigger mod nord. Et typisk vy fra denne del af herregårdslandskabet. 

Vallø Gods fredninger

Herregårdslandskaber er ikke nogen entydig fornøjelse at vandre rundt i. Og da slet ikke en dag i oktober. For de sortladne, næsten uendeligt store kulturstepper giver et monotont og livløst skue mens man går langs dem også selv om fx Valløvej er en lindealle. Men vejtræerne står så underligt klemt på en ca. to meter strimmel mellem asfalten og pløjmarkerne. Heldigvis er der dog en del skovområder som man kan gå forbi, og skovene i fejler i dette tilfælde ikke noget. Fra nord er det Strandskov, Billesborg Indelukke med fyr, gran, bøg og eg, Dyrehaven, Pramskov med børnehaven Fikintehuset, Purlunden nord for slotsparken. Undervejs kommer man forbi en del huse, Duehuset, Indelukkehus og Billesborgskolen (Køge Friskole). Eleverne fra sidstnævnte satte sit præg på turn gennem dette område, men dog ikke som bybørn ofte gør: råbende så man kan høre dem i flere kilometers afstand. Skoleeleverne her har åbenbart lært at man ikke behøver at skrige trommehinderne ind for at gøre sig forståelige i skoven.

Valløvej er for så vidt (eller kunne i hvert fald være det) en flot lindealle, hvis bare der dog have været bare lidt mere end den ca 2 meter brede strimmel mellem de sortladne kulturstepper og asfalten. Alleen er fortrinsvis til bilister eller cyklister der skal skynde sig fra sted til sted.

Mellem Indelukket og Pramskoven kommer man så ud i den ørkesløse kultursteppe som er så karakteristisk for herregårdslandskaber. Herregårdene stammer fra den tid da det danske samfund var gennemsyret af vold eller trusler om vold. Og det gjaldt fra kongen ned gennem hierarkiet til bondesamfundet som  selv var opdelt i rige og fattige gårdejere, jordløse husmænd, karle, piger, tjenestefolk og subsistensløse. Og i herregårdslandskabet var godsejeren herskeren.

Hvor skulle man skjule sig? Selv her flere kilometer fra Vallø Slot rager de to tårne i vejret. Og for det jævne folk må det have været en stadig påmindelse om hvem der bestemte. Det store sortladne kultursteppeområde er ganske almindeligt i denne del af fredningen. Her taget fra Nyhavevej syd for Vallø Slot. I Tolkiens "Ringenes Herre" hører elverne til de gode. Det gjorde de stevnske elver ikke i "Elverhøj" som citeret ovenfor. Men det er sikkert helt uden forbindelse med hinanden. 

De to tårne på Vallø kan ses fra næsten alle steder på godset. De rager op, næsten som de to tårne i Tolkiens "Ringenes Herre", hvor det ikke er vanskeligt at forestille sig at bønderne må have følt det som Saurons øje der søgende som et fyrtårn strejfede rundt i landskabet for at holde øje med at de formastelige bønder nu også bestilte noget så godsejeren kunne få til sit underhold i sus og dus på slottet.

Vallø Slot set fra slotsparken. Mankan lige ane voldgraven og bagindgandens bro helt yderst til højre. En af de bedste vinkler at se slottet fra. Der er åbent i slotsparken og der er udmærkede toiletforhold.

Vallø Slot

Slottet selv ligger høj, mørk og uindtagelig på en ø omgivet af en voldgrav. Allerede omkring år 1300 lå her en befæstet borg omgivet af voldgrave. Der er kun adgang over to broer som hurtigt kunne trækkes op i forsvar for at forsvare godsejeren. Måske mod indtrængende udenlandske fjender, men nok mere mod opsætsige bønder der var trætte af at være underlagt alskens tvangsarbejde og skatter. Foran hovedporten ligger der en hel lille landsby fra 1700-tallet, bl.a. en slotskro som stadig fungerer og serverer mad, stiftskontor, betjentbolig, præstegård og lægebolig. Syd- og vestfløjene på slottet har rødder tilbage til 1586. Det er dem med tårnene. Nord- og østfløjene er opført ca 150 år senere, bl.a. barokbygningen “Det Hvide Stift”. Hele balladen brændte i 1893. Men heldigvis overlevede murene modstod og derfor kunne man genopføre slottets ydre.

Slottet set fra den anden side, i forgrunden Kuskehuset. Fotoet er taget fra den lille landsbylignende bebyggelse syd for selve slottet.

Der er ikke offentlig adgang til slottet bortset fra Slotsgården i tidsrummet mellem klokken 10 og 18. Men det er der til den imponerende Slotsparken fra 1700-tallet. Den er oprindelig anlagt efter model af fransk barokhave, men moden skiftede senere til engelsk stil og det er den man kan se i dag, inklusiv lindehøj, lysthuse og søjler med kapitæler.

Stiftskontoret og vejen op til hovedindgangen til slottet. Rundt om hjørnet til højre ligger slotskroen.

Slottet har i en periode været brugt af konger og dronninger, Frederik IVs dronning til venstre hånd Anne Sophie Rewentlow og, Christian VIs dronning Sophie Magdalene.

Endnu et sidste kik over de store sletter nord for Gårdrækken på vej til Valløby.

Valløby, Tryggevælde Å og Strøby Egede

Hvis man bliver lidt træt af at gå langs de sortladne pløjmarker (det gjorde jeg) kan stærkt anbefales at tage en tur langs kysten. Nord for Valløby slipper man ikke for at gå et par kilometer ad Køgevej. Ret hurtigt kommer man dog i kontakt med Tryggevælde Å som er et flot syn. Og kigger man godt efter en rød bro, kan man dreje mod øst over Tryggevælde Å. Som mere har form af en flod end en Å. Jeg blev i hvert fald ret imponeret over dens størrelse.

Tryggevælde Å langs Køgevej. Nogenlunde på dette sted er der en bro som forbinder Strøby Egede med Køgevej. I skuespillet Elverhøj siger Christian IV: "Vel er jeg ikke Cæsar, og disse bølger ikke Rubicon; men dog jeg siger: jacta est alea. Terningerne ere kastede." Elverhøj blev som bekendt skrevet i anledning af den senere Frederik VII’s giftermål med sin kusine, Frederik VI’s datter Vilhelmine. Den gik som bekendt ikke i det lange løb, men Fru Heiberg erindrede at giftermålet trods alt kastede et skuespil af sig.

Kysten

Strøby Egede er modsat Valløby en ganske stor by med forretninger og havneliv. Jeg skal advare dårligt gående (det er ikke mig) om strækningen langs Strøby Egede. Den er nemlig svært passabel på grund af de mange beton- og kampestensbølgebrydere. Samt sliskerne til beboernes både. Mange af dem er lavtliggende jerndragere som det er svært at kravle over og umuligt at komme under. Og de ligger tæt, lige så tæt som bebyggelserne langs kysten. Der er ikke taget hensyn til gående langs kysten. Her vil jeg i stedet anbefale at man bider tænderne sammen og går langs de stærkt trafikkerede Stevnsvej og Strandvejen.

Det lave vand med de mange sandbanker er et yndet sted for flokke af havfugle. Her er det vist måger og terner.

Men er man først sluppet fri af byen, er der nord for en ca. 5 kilometer ganske fortryllende kyststrækning med et ganske enestående fugleliv denne efterårsdag. Kun to steder afbrydes turen af åer. Men det er nemt lige at gå op på vejen og krydse ad landevejen. Kysten er noget strabadserende at gå på, det er svært at finde en lige vej. Men oplevelserne er alle strabadser værd: Her får man alt hvad man kan ønske sig af et kystlandskab. Og der er rigeligt af det. I det lave buskads flakser skjulte fugle forskræmt op, på de lave banker er der store flokke af havfugle. Tang, sten, sand, et varieret planteliv (mind mig om at jeg skal have studeret hvad for nogen man kan spise). I det fjerne kan man ane siloerne i Køge, og nå ja, det er måske ikke lige det smukkeste syn.

Havnen langs Køge Å. I baggrunden broen ved Carlsensvej. Og Havnen skimtes bag denne. Det røde hus og husene til venstre for.

Hvor der på mit kort er afmærket en campingplads, er der ved at blive opført et nyt byggeri, "Søndre Havn" af Arkitektgruppen, Casa Nord/Kuben Byg. Det skal være færdigt i 2020. Samtidig er man ved at skabe et stort strandengsareal syd for.

Ruten

Køge Station. Knapmagervej. Valløvej. Vallø Slot. Gårdrækken. Valløby. Strøbe Egede. Kysten til Køge.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar