lørdag den 23. september 2017

Tempelkrog

Tempelkrog er den inderste del af Bramsnæs Fjord som er bunden af Inderbredningen som er bunden af Isefjorden. 


Et vy over Tempelkrog fra Elvedamsvej. Man kan se den hvide Ågerup kirke næsten yderst til venstre. og lidt til højre Arnakke.

Man kan ikke gå langs stranden hele vejen rundt om fjorden. Kommer man som jeg gjorde fra Vipperød Station, må man ind i landet fra Arnakke og sydpå til familiecamping ved Asserholmvej. Campingpladsen er stor og der er stadig masser af campister i lejren. Den ligger også godt. Arnakke kan prale af en fjern fortid, faktisk helt tilbage til 1171, hvor det hed Arenacks. Siden 1371 er det stavet Arnakke og hvis nogen ikke allerede skulle have gættet det, så betyder navnet ørnehoved. Måske svævede ørnene dengang over fjorden. Og det gør havørnene efter sigende såmænd da stadig, hvis man er usædvanlig heldig.

Marsvin og havørne

For et århundrede siden kunne man fange marsvin. Og der var fiskeri, masser af ål og fladfisk. Men det blev der lavet om på med det intensive landbrug fra 1950'erne. I dag skal man vist være heldig at få en ål at fange. For gødet drænvand fra landbrugsarealer har i årtier strømmet og strømmer den dag i dag ud i fjorden. Og bundvendinger, som dræber alt liv, er blevet hyppige. Som fx den 1. august 2010 der dræbte næsten alt tilbageværende liv i fjorden. Og for at føje spot til skade, foregår der muslingefiskeriet efter skrabemetoden. Bunden skrabes op.

Området lidt nord for Tempelvej og Arnakke. Det er formentlig i dette område de voldsomme begivenheder som lagde navn til Tempelkrog fandt sted hvor den protestantiske biskop for frem med bål, brand og sværd mod katolikkerne. 

Helt galt kan det dog ikke være for der er stadig 2-3 bundgarn tilbage i Tempelkrog. Med mindre de altså er til pynt. Redningen er de mange fredede strandenge hvor der ikke må dyrkes afgrøder. Fx fredsskovene der tilhører Eriksholm Gods eller Slot. Man kan se masser af fiskeyngel i strandkanten langs disse i den sydøstlige del af Tempelkrog. Men det er ikke nok til at opveje drænvandet. Dette er fuldt ud lovligt. Men som så meget andet er legalitet ikke altid lige godt for miljøet.

I den nordlige del af Tempelkrog ved Munkholm er der flere bundgarn. Og der er fiskeyngel at se. Det er også fjernest fra landbrugsområder i den vestlige og sydlige del af fjorden.

Protestantisk brutalitet

Arnakke er også stedet hvor man kan se et eksempel på vores af nogen højt besungne kristne kulturarv og værdigrundlag. Ikke alle var nemlig lige begejstrede for reformation i 1536, og nogle katolikker byggede en lille trækirke på Asserholm - et tempel. Men det ville biskoppen i Roskilde ikke tolerere. Og dengang var bisper sådan nogen som havde egne små hære. Og den blev brugt. Hæren blev sendt til Arnakke og kirken blev brændt af. Jo, debatformen og argumenterne mellem katolikker og protestanter var ganske konkret dengang. Navnet blev imidlertid hængende og gav navn til Tempelkrog. Ligesom vejen Tempelvej.

Egernæs set fra vest og dæmningen mellem fjorden og det inddæmmede område som man nu forsøger at give tilbage til naturen som vådområde.

Efter familiecampingen er der et par gode kilometer på dæmningen som muliggjorde tørlægning af arealet syd for hvor der engang var en ådal. Det har man i nyere tid fortrudt, og med støtte fra EU forsøger man nu at gøre området i trekanten syd for dæmningen til vådområde. Når man går på dæmningen, kan man sagtens forestille sig at det kan lade sig gøre. I virkeligheden har man som et andet Holland lagt Elverdamsåen op i en kanal ligesom Store Vejleå (se sidste uges indslag).

Ved pumpestationen får man fra dæmningen et lille indtryk af højdeforskellene: Til højre inddæmningen, til venstre kan man lige ane fjorden. Det er måske lidt svært at se på fotoet. Men man fornemmer at vandstanden er højere til venstre.

Vådområde?

Formålet med projektet vil være at aflaste Isefjorden for ca. 10 tons kvælstof om året. Elverdamsåen skal frigives igen og forlænges ved slyngning med ca. 1 km. Kigger man ud over området, er det ikke svært at forestille sig et eldorado for ænder, gæs, svaner og vadefugle. Ifølge avisen skulle det være åbnet midt i september 2017 for vandet der så kunne strømme ind i området, men det kunne jeg nu ikke umiddelbart se var sket. Når man når til Elverdamsåen, må man syd på mod Kirke Sonnerup gennem landbrugslandet hvorfra man dog i glimt har nogle gode udsigter dels over Tempelkrog, dels over det som man tænker at gøre til vådområde igen.

Køerne guffer i sig af saftig grønt græs på Egernæs. Området ligger højere end det inddæmmede område. Så vidt jeg kan se, er det ikke muligt at passere næsset.

Trafik

Fra Kirke Sonnerup kommer til vel nok turens værste stykke på Elverdamsvej. Det er en ganske trafikeret vej uden særlig megen plads til vandrere. Man kan slå et smut inden om Vintre Møller. Her er mere fredeligt. Men møllerne er der ikke meget at se af. Med mindre de gemmer dig i de områder hvor der står at der er adgang forbudt for uvedkommende. Området er ganske stejlt og åen som muliggjorde hele 7 møller løber under vejen. Den er godt gemt i krat. Men man kan springe over autoværnet og komme ned til den. Slugten bliver åbenbart brugt til losseplads, for der ligger alt fra gamle madrasbunde til almindeligt husholdningsaffald.

Der er gang i strømmen som leverede kraft til hele syv møller. Men jeg fandt nu ikke spor af møllerne. Til gengæld blev jeg en anelse forarget over at se at nogen åbenbart bruger dette potentielt meget naturskønne område som losseplads. Det er simpelt hen for meget.

At dreje ind i skovbrynet ved Strandskov er en sand befrielse efter Elverdamsvej. Og skoven er ganske tyst til at slappe af efter den stressende oplevelse på landevejen. Man kan vælge at følge kysten eller man kan gå genvej gennem skoven til broen til Munkholm. Ved Garverrendens udløb ligger der en lille kro og iskiosk. Her planlægger Ryegård Gods også et nyt center.

Munkholmbroen. Øen ligger længst væk. Broen er trafiksikker for vandrere. Men vel ovre på øen gør man klogt i at forlade vejen og følge kysten i stedet for.

Munkholm

Munkholmbroen er fra 1952 og fin nok for vandrere, men på øen er Munkholmvej bestemt ikke for vandrere, så jeg vil stærkt anbefale at man drejer til venstre ad stien og følger kysten. Her er både mere fredeligt og udsigten sublim. Det er nemt at se at Munkholm engang var en ø. Den skal være opkaldt efter et kloster der lå på øen. Og munkene stod også for færgefarten. Efter reformationen lå øen lidt øde hen, og blev først koloniseret igen i 1800-tallet. Kolonisterne skal have fundet teglsten, fliser, store munkesten og teglklædte gravpladser. Så måske havde munkene også et teglværk på øen. I 1912 fik godsejeren nok af kolonisterne, ophævede fæstekontrakten og tilplantede den med skov. Der er stadig adgang forbudt på den centrale del af øen

Kysten lands Strandskov. Et af de mest idylliske vandområder langs fjorden. Her emmer der fred og ro.

Vel over dæmningen kommer man til Munkholm Kiosken som ser ud til at være voldsomt populær. Der er såvel motorcykeltræf som sejlsportsfolk forsamlet i køen som går helt uden for kiosken. Så er man sådan set over det værste trafikhelvede på Munkholmvej når man ca 1 km når for kiosken kan dreje til venstre gennem skoven mod Eriksholm. Vel ude af skoven fortsætter stien langs kysten et par kilometer mod Tempelvej, og igen et af de virkelig gode stykker på denne tur.

Lad os bare afslutte fotoserien med dette vy fra Munkholmbroen mod nordvest. Et par kajakker nyder det stille vand mellem Munkholm og holmene ude i fjorden. Bundgarn helt til højre. Heldigvis kan man ikke høre larmen fra trafikken over broen.

Byer og landsbyer

Man kommer igennem en del af disse p turen. Størst er stationsbyen Vipperød som har flere supermarkeder, frisør, pizza mv. Men ellers er det mest mere anonyme sovebyer. Ågerup har en overdimensioneret kirke hvor der er gode toiletforhold. Men som de øvrige landsbyer Kirke Sonnerup, Englerup og Arnakke ikke rigtig noget forretningsliv eller opholdssteder for forbipasserende. Bedste bud er kiosken på familiecamping, iskiosken ved Munkholmbroen og Munkholmkiosken.

Ruten

Vipperød Station. Arnakke. Asserholmvej. Kirke Sonnerup. Vintre Møller. Englerup. Strandskov. Munkholm. Eriksholmvej. Fjordstien. Tempelvej. Vipperød Station.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar