mandag den 28. august 2017

Oplevelsesstien - Haraldsted Sø, Ringsted

Der er kræset for vandrefolket på den endnu ikke indviede Oplevelsesstien i Ringsted Kommune


Ringsted Å og Haraldsted sø er et festfyrrværkeri af naturoplevelser. Ikke bare udsigter som dette vy fra når stien bevæger sig lidt oppe i terrænet med frit udsyn til søen. Ofte er udsigten dog dækket af store træer. Men af planter, insekter, fugle, planter og andet som hører naturen til.

Den 10. september åbner Oplevelsesstien i Ringsted. Og vandrefolket kan glæde sig! Selv om der endnu arbejdes såvel ved Ringsted Å nær Ringsted og i Vrangeskov, så kan vandrere allerede nu uden hindringer begive sig på på vej. Det er lykkedes at skabe en sti gennem en korridor af natur på fra ca. 20 meter helt op til en kilometer gennem kulturstepperne og uden at skulle bevæge sig ud på stærkt trafikerede veje. Det er en sti fortrinsvis for fodfolket, eventuelt cyklister om end det nok på visse strækninger vil volde problemer for dem. Som sædvanligt kan man gå ombord i flere fotoer, denne gang fra Ringsted Kommune.

Et kort øjeblik så det ud som om tågen ville lette. Men så tyknede det til igen. Jeg nåede dog lige at få dette indtryk af Ringsted Å gennem Torpet Mose. Så læserne kan få indtryk af området. Men alting ser nu engang bedre ud i solskin!

Ringsted Å og Torpet Mose

Dagen startede ud i København i strålende solskin, så forhåbningerne var høje. De blev dog dæmpet ganske drastisk ca. 5 minutter fra Ringsted Station da toget kørte ind i en meget tæt tåge. Faktisk kunne jeg slet ikke se til enden af parkeringspladsen for bar tåge da jeg steg af toget. Jeg slentrede derfor langsomt ned mod Ringsted Å i det håb at solen ville brænde igennem. Det gav en særlig stemning at gå i moseområdet vest for Ringsted, Torpet Mose. Men det var ikke meget jeg kunne se. Og tåge er fotografens skræk, så jeg fik kun taget nogle nærbilleder af spindelvæv og deslige. Meget uretfærdigt, i øvrigt. For området lover ganske meget. Fuglelivet var rigt, især svaler. Og antallet af spindevæv tyder på at det er et eldorado for de insektædende edderkopper.

Enkelte steder langs Ringsted Å græsser der køer. Men ellers er det mest får. De bruges til af afgræsse områderne. Her går kultursteppen også ganske tæt på stien.

Mine fotoer og beskrivelse tror jeg slet ikke kan yde Ringsted Å og Torpet Mose fuld retfærdighed. Tågen var en ting, en anden at der var gravearbejde på stien. Som her bliver ganske bred, som en landevej. Desuden er området lydmæssigt også plaget af Vestmotorvejen som kan høres ganske tydeligt fra Lille Svenstrup Gods et godt stykke ned i mosen. Også Holbækvejen nord for motorvejen giver god lyd fra sig. Men resten af turen er stort set fri for den gene.

Denne flotte admiral må stå som repræsentant for alle de mange insekter, og som følge heraf mange fugle, som boltrer sig i arealerne langs Ringsted Å. Og også Haraldsted Sø. Skudt på en kompostbunke med rådnende blommer.

Først kort før Haraldsted Sø lettede tågen ganske langsomt. Og så blev det bare bedre og bedre, indtil solen stod højt på himlen med drivende skyer. Sådan som rigtigt vandrevejr er i min bog.

Vestdæmningen

Oplevelsesstien fører over Vestdæmningen. Hvor der også er et WC (medbring papir!). Her bør man dvæle lidt og kikke lidt rundt i området. Udsigten mod øst til Haraldsted Sø og mod vest til den lille del af søen hvor der også er en badeanstalt. Der er en lille havn til ro- og kajakklubber.

Haraldsted Sø vest for Vestdæmningen. Altså den lille runde del af søen. Der skulle være en badeanstalt helt mod øst. Den er det nu svært at få øje på fra Vestdæmningen.

Turen langs nordbredden af Haraldsted Sø er omkring 6 kilometer i fugleflugt. Men stien bugter sig i et så kuperet terræn at man vist skal have skridttæller på for at beregne den rigtige længde. Der er nogle halvhøje skrænter. Mod vest går man nedenfor dem. I Vrangeskov er den behageligste sti oppe på skrænten - hvor man ikke kan se så meget af søen, men oplever så til gengæld skovens stilhed. Der går også en trampesti langs bredden. Men den er noget mere krævende. Sumpet terræn og træstammer der ligger på tværs af stien gør til til noget af et forhindringsløb (eller -gang).

Jo, efter at have gået i tåge i mere end en time er det et storslået syn at se skyerne spejle sig i Haraldsted Sø. Man kan sagtens kikke over på den sydlige bred af søen. Den ser dog ud til at være en hel del mere præget af kulturstepper end den nordlige.

Stierne varierer fra landevejsstørrelse til ganske smalle trampestier. Den gennemgående tendens er tilsyneladende en ca. 1 meter bred grussti som er ved at blive gravet pt med en lille gummiged. Stien snor sig langs skrænten, ofte på plankebroer og helt mod øst også et stykke ud i et moselignende område langs kysten. Alt i alt en dejlig afvekslende vandresti. Som sagt i indledningen, der er kræset for vandrefolket!

Her et eksempel på hvordan der bliver kræset for vandrefolket. Stien er slet ikke færdig endnu, forude arbejder en gravemaskine sig gennem terrænet. Men som man kan se, er der lavet en terrasse, skåret ind i skrænten, med afskærmning. Bag fotografen er der allerede lagt grus på. Mon de bliver færdig til indvielsen?

I den østlige ende af søen går den "på land", bliver til en eng for til sidst at møde Roskildevejen. Herefter er det meningen at man skal kunne fortsætte mod Humleore. Men kortet på parkeringspladesen ved Roskildevejen beretter (modsat hjemmesiden) at stien endnu ikke er færdig. Langs ruten findes også enkelte kulturminder, som dog nok er i fjervægtsklassen. Den ene er en fredet flodemålssten fra ca. 1790 (se Flickr) hvor Have Mølle engang lå. Den anden noget større, nemlig reminiscenserne af et gammelt voldanlæg, Valsøgård med tilhørende ridebane. mellem Vrangeskov og Roskildevej. Hvis ikke tegning og forklaring var opsat på stedet, kunne man dog passere den i den tro at det bare var nogle naturlige bakker.

Et kik over engen mod Haralsted Sø. Cyklisterne er på vej fra Roskildevejen til søen. Mange mødte jeg ikke i dag. Højst en halv snes stykker. Det bliver der forhåbentlig lavet om på når stien for alvor er færdig.

Mod Humleore

Når jeg i indledningen skrev at at det er en sti kun gennem naturområdet, så er det med et lille forbehold. Stien er projekteret til at fortsætte øst for Roskildevej. Men jeg ledte forgæves efter der hvor man på koret har afmærket at den fortsætter mod Dyndet og Køge Kommune. Men hjemmesiden påstod at den nu skulle indvies i hele sin længde. Så jeg traskede nordøst på ad Roskildevejen indtil jeg blev træt af at kigge efter hvor stien  fortsatte, og tog bussen til Roskilde Station. Så vidt jeg kan se på kortet over stien overlapper den også med den tur jeg gik den 10. juli 2017 i Humleore Skov. Og hvor jeg i hvert fald så skiltning. Men der er altså et "missing link" som dagens tur ikke fik med.

Fristende ser det så ud, som åen fortsætter øst for Roskildevej. Men den planlagte sti skulle fortsætte noget nordlige. Den fandt jeg dog ikke. Så det må blive ved dette kik ind i det forjættede land

Ruten

Ringsted Station - Ringsted Å - Nordbredden af Haraldsted Sø - Roskildevej - Busstop 240 mod Roskilde Station

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar