lørdag den 6. maj 2017

Staunings Ø og Ølsemagle Revle

Årets første strandtur til naturligt dannede "strandparker" lidt nord for Køge

Revlen har ikke formået at stoppe Skensved Å som med tiden sikkert vil grave en dyb rende mellem Staunings Ø og Ølsemagle Revle. Strømmen er allerede stærk

Forårets første strandtur, og en stor oplevelse som kun kan anbefales, især når solen skinner. Der er som sædvanlig endnu flere billeder på Flickr album for Solrød og Køge.


Staunings Ø

For 80 år siden eksisterede målet for dagens vandring ikke. De ca 5 km lange lokaliteter var ikke synlige for øjet. Men under vandet voksede en lang revle i bunden af Køge Bugt op over vandoverfladen et stykke fra kysten.

Den nordligste del af lagunen med den gamle kyststrækning til højre og Staunings Ø til venstre. Man kan se at lagunen allerede er blevet indtaget af sivbevoksning. Det er her hjertestien går.

En lagune blev afskåret ud for den daværende kystlinje. Det lykkedes i 1941 at få overbevist Stauning om de enestående naturværdier i området, og derfor er området i dag fredet. Særlig svært var det ikke at overbevise Stauning om at strandparken ville være velegnet for arbejderklassen. Sydkysten var allerede begyndt at blive et populært udflugtsmål. I dag kan man komme til halvøen på flere måder, en af dem er gennem Jersie Strandpark. En blandet skov med brombær i bunden. Og med ganske små rester af lynghede og sandet overdrev.

Man kunne tro at dette var Vesterhavet eller Dueodde. Men det er altså klitten ud til badebroen ud for Jersie Strandpark. Fint blødt hvidt sand får øjnene til at knibe sammen i solen.

De bønder som boede langs kysten før, er der ikke mange spor efter. Halvøen er ikke helt tilgængelig for offentligheden. Enkelte områder må man ikke komme ind i af hensyn til naturen. Revlerne og områderne omkring vokser og forandrer sig stadig. Men allerede i dag har de nogle af det mest enestående vilde landskaber tæt på København. Staunings Ø er blevet til en halvø hvis nordligste ende er vokset sammen med Sjælland

Skensved Å udløber i lagunen, og herfra har den skåret et særdeles snoet udløb mellem Staunings Ø og Ølsemagle Revle (til venstre). Strømmen er ganske stærk her, det er nærmest en flod. Og vandet er pænt dybt. Man kan ikke bare vade over med gummistøvler.

Skensved Å

Revlen ville formentlig have afskåret den inderste del af Køge Bugt hvis ikke det havde været for Skensved Å der ved sit udløb minder lidt om en flod. Og som til stadighed leverer vand til lagunen. Det har formet et spændende "flodlandskab", for for at slippe af med vandet i lagunen, er der dannet en snoet kanal tværs gennem klitterne, ikke noget med lige igennem. Nej, på uransalig vis snoet, og man spørger forgæves: hvorfor?

Jeg bliver ikke sådan lige med det samme træt af området omkring Skensved Ås udløb. Man kan bl.a. komme ud på nogle af de flade sandbanker. Hvis man altså nænner at forstyrre fuglelivet der.

Området omkring er vist ikke tilgængeligt for publikum i ynglesæsonen. Så man må vende om og gå tilbage. Det gør ikke så meget, for der er forskellige niveauer med stier man kan benytte: Det våde sand på stranden, toppen af klitten eller stier i bag- eller forklitten. Hver sti har sine udsigter, og der er rigeligt at kigge på undervejs, ikke bare udsigten. Både plante- og fugleliv. Viber, vipstjerter og en koncert af ukendte fugle - gøgen genkender jeg da.

Standområdet Staunings Ø. Til højre klitten og bag den lagunen. I det fjerne kan man skimte Køges skyline.

Ølsemagle Revle

Da man ike kan (og til tider heller ikke må) bevæge sig fra Staunings Ø til Ølsemagle Revle uden at passere dybt vand og gennem de fredede områder, så man må en 2½ tur langs den stærkt trafikerede Københavnsvej. Der er ikke meget at se her for vandringsfolk. Omend man sikkert kan gå på fodgængerområde hele vejen. Undervejs er der dog de to broer, den over Skensved Å og Onde Aftens Bro. Dem har jeg passeret på tidligere ture, så jeg henviser til Flickr-album for Køge Kommune.

Fåreflokken ved passagen til Ølsemagle Revle. Der er en del mennesker på en lørdag som denne. Og flokken er især populær blandt børn

Ølsemagle revle er såvel bredere som længere end Staunings Ø. For at komme til revlen, skal man passere en ca. 1 km lang vej og dæmning. Her kan man så i roligt tempo gennemtrave det skiftende landskab, fra tæt kratbevoksning til den skrabede og sparsomme strandbevoksning. Nytilkomne er en flok får der skal afgræsse området. Overalt ser man rynket rose, som i den sammenhæng er uønskede. Mon det vil lykkes at få bugt med dem?

Stranden ved Ølsemagle Revle set mod København. Man kan se Barsebäck i Sverige (dog ikke med på fotoet).

Det er i sig selv sensationelt at naturen har skabt dette landskab. Og det er ikke slut: Om 80 år vil der så se helt anderledes ud. Lagunen vil måske være under opfyldning med rørskov. Lagunen vil måske være blevet til en sø, måske en mose eller strandeng, mens de tidligere revler vil danne den kommende kystlinje.

Dæmningen som fører ind til Revlen - den eneste vej der fører til revlen.

På alle måder en stor oplevelse. Man kan her se resultatet af naturens kræfter og det helt enestående plante- og dyreliv der udfolder sig her. Naturen er under evig forandring er en floskel som bekræftes her. Og det er nemt at se hvor store kræfter der her er på spil

Ingen kommentarer:

Send en kommentar