fredag den 26. august 2016

Flyvestation Værløse Rundt

Flyvestation Værløse er fast, årlig begivenhed på denne blog. I år hele vejen rundt - uden for hegnet


Udsigt fra Jungshøj mod Lånshøj i baggrunden til højre, filmstudierne forrest til venstre. Og en traktor på vej ned ad Bringevej.

Fire gange er det efterhånden blevet til. (Se artiklerne her). Hangarer, bygninger og moser er blevet studeret. Og der er masser at se på derinde. Men så meget er der så heller ikke sket siden sidste år. Der er nu planer om der skal tages fat på sydlejren. Men mens vi venter på det, kunne det være passende at tage en tur rundt om flyvestationen - uden for hegnet. Banen er som bekendt anlagt på en slette. Og turen forsøger at finde de højdepunkter hvorfra man har et overblik. Og andre udsigtspunkter for den sags skyld også.

Udsigten fra Jonstrupvangvej over den østlige del af flyvestationen. Til højre i billedet kan man (hvis man ved det i forvejen - og nu har jeg skrevet det) ane det lille fald der er i denne ende af banen. Og hvad man heller ikke kan se er Tibberup Å som krydser flyvestation.

Udsigtspunkt Jonstrupvangvej

Jeg støder til flyvestationen fra Ballerup Station ad Jonstrupvej til Jonstrupvangvej og går østpå. Ud for Jonstruphøj er der et godt vy over den østlige del af flyvestationen. Her er HusCompaniet ved at opføre 13 huse ("Højen") på den tomme grund. Så hvis man vil nyde udsigten, er det vist ved at være på tide at gøre det nu. Der er dog også andre, dog mindre gode udsigtspunkter længere østpå. Trådhegnet er blevet fjernet siden sidst jeg var her. Hele vejen fra Jonstrupvangvej og nordsiden af flyvestationen. Så der er fri adgang, bort set fra de lukkede områder omkring hangarerne syd for Lånshøj. Det betyder at man nu kan komme i tvivl om hvornår man er inde eller ude på det gamle areal. Det kan anbefales at prøve stien gennem fårefolden fra Tyskerhuset (eller Nærkampshuset) og vest på til Hjortøgård. Her er der også blevet indrettet en overdækket bål- og rasteplads. Gården er fra 1850, staten købte den i 1910 og 1957-2004 holdt Eskadrille 721 til her. Det er dem man ser ved officielle lejligheder.

Lejrvej, Lånshøj set mod vest. Som det ses er husene sat i tiptop stand og hele området synes at være blevet beboet - igen.

Lånshøj

Den forhenværende kaserne er blevet istandsat. Der er kommet nye tage på og bygningerne er blevet pudset og malet. Det hele er nu på nogle få undtagelser beboelse. Der er kommet garageanlæg, legeplads og hvad der ellers hører til et civilt liv. Ligesom lejren er udvidet mod vest og nord med noget tilknyttet byggeri. Selv om flyvestationens hegn er fjernet, er der dog i stedet mange steder opsat elektrisk hegn i stedet ind til private marker.

Området vest for Lånshøj byder på denne udsigt over flyvepladsen mod syd. I det fjerne aner man F16-hangarerne og hele det stadig lukkede sydområde hvor der nu snart skal ske noget nyt. Udenfor billedet til højre er start/slut på banen og Bringe Mose. Herfra begynder terrænet at blive udfordrende..

Mens stierne øst for aksen Lånshøj-Bringevej er gode vandrestier, ser det noget anderledes ud vest for denne akse. Man må enten langt væk fra flyvepladsen, eller forcere et meget vanskeligt terræn. Det kan især være et problem mod nord da der er flere kilometer til nærmeste gode vej. I mindre grad mod syd hvor man kan gå ad Jungshøjvej.

Udsigt fra Bringe Mose mod sydvest. Området afgræsser af køer (der er dog ikke nogen lige for tiden). Området mod vest er mose.

Jonstrup Å

Mod syd afgrænses flyvestationen af Jonstrup Å. Man kan fristes til at følge åen fra Knardrupvej fordi det herfra ser ud som om der stadig er en slags randzone. Men skinnet bedrager. Allerede efter nogle hundrede meter udvikler terrænnet sig til at blive særdeles vanskeligt gennemtrængeligt. Åen kan man ikke se ret mange steder, og mod syd breder rugmarker sig. Hvis man ikke er til 1½-2 kilometer i sådant terræn, vil jeg anbefale at man bare tager en kort afstikker, går tilbage til Knardrupvej og dernæst mod øst ad Jungshøjvej.

Udsigt fra området syd for Jonstrup Å og mod nord. Man kan ane hangarerne i den sydvestlige del af flyvestationen. Åen løber et eller andet sted midt gennem billedet. Man kan med lidt god vilje kæmpe sig ned til den. Og der er også enkelte skov- og kratområder som er nogenlunde fremkommelige.

Knardupvej er stærkt trafikeret, men Jungshøjvej fører til turen absolut bedste udsigtspunkt over flyvepladsen, nemlig Jungshøj og i mindre grad over til højdedraget lidt nord for Gershøj, ca. 400 øst for Jungshøj. Fra disse punkter har man i klart vejr som i dag et godt indtryk af landskabet karakter, med sletten, omgivet af højdedrag og mod vest og øst moseområderne.

Her er jeg lidt i vildrede hvad det er for noget. Det er på et tidspunkt hvor jeg var faret vild og ikke rigtig anede hvor jeg var. Men motivet fejler ikke noget.

Lidt nordøst for Vejlegård rager der en tynd afstikker af flyvestationen ud. Her er der får og området er afspærret med elektrisk hegn. Jeg er ikke helt sikker, men det må vel være et af de områder hvor der skal opføres boliger.

Køer neden for Jungshøj ved Jungshøjvej. Der er heldigvis alt for varmt til at de kan se truende ud. Så jeg vover pelsen, zoomer godt ind og får dem med som forgrund til udsigten mod Sydlejren af flyvestation.

Højdepunktet: Jungshøj

Jungshøj ligger perfekt til et overblik over flyvepladsen. Marken er mejet og turen op til toppen er ganske ukompliceret. Den ligger ideelt også hvad angår fotografering. Så derfor har udsigten herfra også fået lov til at stå som indledning til denne artikel.

Flere fotoer på Flickr-album for Ballerup og Furesø Kommuner.

Der er også kommet en Facebookside.

Ruten

Ruten giver sig selv. I alt ca. 18 km hvis man tager turen til Måløv eller Ballerup Station med.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar