søndag den 3. april 2016

Gudernes Stræde (2) Lejre- Gadstrup

Ca. 8 km gennem en lang, smal stribe fredet natur i Danmarks enorme landbrugsarealer: Ramsødalen. Og lidt om Danmark som det er mest

Udsigten fra fugletårnet ved Ramsømagle Sø giver lidt fugleperspektiv på hvor smalt et område Gudernes Stræde passerer igennem. I det enorme ocean af bare marker slynger striben sig forbi Ramsømagle Sø og Brordrup Mose 5-6 kilometer mod vest. Men hvilket liv her er!

Etapen på Gudernes Stræde mellem Lejre og Gadstrup er ca. 15 km. Det flade hedelandskab er her brudt af Langvad Å og søerne vest for Gadstrup. Strækningen falder for 5-6 kilometers vedkommende sammen med en tur jeg har foretaget den 29 august 2015 på en af Lejre Vandværks kildepladser, nemlig Ramsø Kildeplads som udgør den mere vilde del af den fredede Ramsødal og byder på et meget varieret moselandskab inklusive ellesumpe. 3/4 af arealet mod øst er EU-fredet (Natura 200) helt til Gadstrup.

Her et  kig den anden vej: Fra Ramsøen mod øst. Igen yder fotoet slet ikke livet her retfærdighed. Det ser lidt anonymt ud, men der mangler lydene! Noget man kun kan opleve som vandrer, løber eller cyklist.

Ramsødalen er et smalt stræde i de enorme landbrugsarealerne nord og syd for. Og forskellen er slående selv her først i april hvor foråret kun knapt er begyndt. Der er fugleliv overalt, det høres og ses på gennem hele fredningen. Selv lidt insektliv summer der. Grågæssene er de mest synlige. Men sætter man sig stille ned og lytter, kan man tydeligt skelne en meget stor variation af fuglestemmer. To steder passerer man desuden nogle kragefuglekolonier. Det kan både høres og ses under træerne - der er fyldt med fugleklatter. I stærk kontrast til når man går langs landbrugsarealerne hvor man til nød kan høre lærken over de ellers fuldstændig tyste og bare kæmpeområder.

Ellesumpene. Et særpræget område vest for jernbanen. Det spirer og gror allerede. Og snart ser alting sikkert meget anderledes ud.

Øst for kildepladsen ligger den delvist udtørrede sø Ramsø som man formentlig engang i fremtiden vil forsøge at genskabe. Dengang vendte jeg om ved søen og gik tilbage til Lejre ad Syvvejen. I forhold til folderen ser det ud til at man har afkortet turen gennem Gadstrup. Man skyder nu genvej fra stationen direkte mod Gadstrup Mose, i stedet for omvejen forbi Gadstrup Kirke. Pælene ser helt nye ud, så det er nok ikke blevet rettet på kortet endnu.

Højby syd for Lejre rummer en del flotte gamle gårde og dette gadekær hvor nyt (en krokodilleskulptur) blandes med gammelt (bindingsværk). Og selvfølgelig dannebrog.

Vest for Gadstrup kommer man tæt forbi Gadstrup Mose (med rensningsanlægget) og Ramsømagle Sø. Der er et fugletårn midt på sydsiden af Ramsømagle Sø som bogstavelig talt er opført i vandet ude i mosen. Og den er absolut et besøg værd. Fra fugletårnet drejer stien sydpå op på højdedraget hvorfra man nøjes med at se Brordrup Mose og Ramsøen på afstand. Så vidt jeg kan skønne går der ikke en sti gennem området, formentlig fordi der er for sumpet.

Ved krydset Hovedvejen-Højbyvej har man dette skue som nok er mere repræsentativt for Danmark end fotoerne fra Ramsødalen. Men Gudernes Stræde har behændigt lagt ruten så man kommer så lidt som muligt gennem sådanne skuer.

Fredningen er et eksempel på at fotoer ikke kan fortælle hvordan der er. Det skal sanses, høres og ses. For på fotoer ser det egentlig lidt anonymt ud. Men man skal ikke tage fejl: Måske synes vi mennesker at det er lidt anonymt og måske også lidt besværligt med alle disse oversvømmelser. Men det er tydeligt at det synes fugle, dyr og insekter ikke. Intensiteten af dyrelivet er stor her. Man kan fornemme liv overalt. Og hvad man ikke kan se, kan man høre. Ofte når de advarer mod den "farlige" vandringsmand som har bevæget sig ind på deres territorium. For modsat landbrugsarealerne er det naturens domæne dette her.

Gudernes Stræde og Langvad Å passerer under jernbanen ad en ganske smal træbro. Der er ikke meget plads hvis der skulle komme modgående. Området øst for broen er pt oversvømmet, så man gør klogt i at gå langs åen i stedet for at gå ad den anviste arbejdsvej på kildepladsen. Udsigten er for øvrigt bedre her, så ...

Strækningen mellem Højby og Hovedvejen minder om hvor småt det lille stræde er. På bare en kilometer oplever man kontrasten til livet i Ramsødalen. Her pløjes der lige til kanten af vejene. Oldtidshøjene må nærmest stå på tæer for ikke at få fødderne skåret over af plove og harver. Her hersker landbrugsmaskinernes effektivitet og der er tilsyneladende ingen respekt for hverken vejkanter eller ærbødighed for de 3-4.000 år gamle oldtidsminder. Markerne skal udnyttes til det yderste, der er ingen nåde for vandringsfolket når de ønsker at vige ud i rabatten for bilerne. Der er nemlig stort set ingen rabat at træde ud i, kun plovfure.

En oldtidshøj, en stort set ikke-eksisterende vejrabat, en landmand der harver og i baggrunden Højbys gamle stråtækte gårde. Kun de gule pæle synes at sætte begrænsning på hvor tæt på vejen der bliver pløjet. Det er sikkert effektiv udnyttelse af markarealet samt tilstrækkeligt til at dræne vejen. Men særlig vandrevenligt vil jeg ikke kalde det.

Oversvømmelser

På min sidste tur skrev jeg om strabadserne på strækningen et lille stykke lettere oversvømmet område på kildepladsens østlige del som i perioder er stedvis oversvømmet. Karl fra Gudernes Stræde havde advaret mig om at en strækning gennem Ramsødalen fra Fugletårnet mod vest er Strædets smertensbarn. Og det viser sig at være korrekt. Helt umuligt er det at passere de ca. 100 meter ved fugletårnet "Sortterneskjulet" 1½ km vest for Ramsø Søgård. Her er stien ikke bare oversvømmet, der ligger også træer tværs over stien.

Oversvømmelserne tvinger vandringsfolket til at tage alternative ruter. Men hvad gør det når der findes denne trampesti langs Langvad Å?

Særlig slemt er det ved fugletårnet Sortterneskjulet. Her er den helt gal. Man tvinges op i højderne, hvilket betyder en strabadserende kravletur gennem et tæt, stikkende krat. To andre steder er det knap så slemt: Vest for jernbaneoverskæringen i Roskilde Kommune - hvor man bare kan vælge at gå langs Langvad Å - og øst for Hovedvejen efter pumpehuset i Lejre Kommune. Her kan lige så godt vælge at gå gennem den smalle trælund nord for stien. Hvis nogen ønsker dokumentation, har jeg lagt billeder ud på Flickr. Der skulle stort set aldrig være tørt på stien, og Roskilde kommune forsømmer at slå græs og tjørn. Gudernes Stræde skal i forsommeren have Nora Salling med på en tur i området. Så må man håbe at de finder på en løsning. Som det er nu, er turen på de nævnte strækninger meget strabadserende.

Fortællepælen syd for Hvilebjerggård forsøger at yde retfærdighed til området som fotoer ikke kan gengive: Temaet er nattergalen og alle de andre sangfugle som om en måneds tid især om morgenen vil fryde enhver naturelskers ører.

I forbindelse med Ramsøfredningen er det svært at undlade at tænke på den hidsige landbrugspakkedebat. Sammenlignet med resten af EU’s borgere (kommenteret af en naturvejleder) mener danskerne at det er meget vigtigt at passe på naturen og at naturen har det ret godt i Danmark. Men i modsætning til hvad man mener i resten af EU, så opfatter danskerne ikke forurening, land- og skovbrug, byudvikling og fragmentering af landskabet som væsentlige trusler mod den lokale biodiversitet. Og at vi danskere hver for sig allerede gør rigeligt for at passe på biodiversiteten. På Gudernes Stræde kan man vælge at se dette dementeret: Ramsøfredningen er kun en bette koralø i et kæmpeocean af landbrugsarealer.

Se flere fotoer på Flickr-album for Roskilde og Lejre Kommune.

Ruten

Ruten er med på folderen om Kr. Saaby Gadstrup. De øvrige etaper kan ses nederst i indslaget om Mosede Gadstrup. Jeg mangler sidste del Vellerup-Ejby.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar