fredag den 20. november 2015

Flyvestation Værløse

Trænger man til lys og luft efter regnvåde og deprimerende novemberdage, så byder Flyvestation Værløse på begge dele

Vy fra hjørnet af Jungshøjvej og Bringevej over den vestlige del af Flyvestation Værløse - Bringe Mose til venstre i billedet og bag den skimtes Knardrup. Hangaren nederst ligger på området ejet af Freja, og der er ikke offentlig adgang.

Denne blog har skrevet om tre tidligere besøg på flyvestation (21. juni 2013, 24. oktober 2013 og 21. august 2014). Visuelt er der ikke de store forandringer siden sidst - men lidt er der sket. Området har forskellige ejere: Naturstyrelsen ejer langt det størst område. Dette område er med få klatter offentligt for publikum, ligesom det nordlige område på Lånshøj og omegn der ejes af af private boligselskaber. Utilgængelige for offentligheden er Nationalmuseets område omkring Hangar 46 syd for Lånshøj (med forskelligt militært isenkram fra 1950 og frem), området mod syd der ejes af Freja Ejendomme A/S, samt Forsvarets lille enklave nordvest for Måløv Renseanlæg op til Gammelvadbro. Endelig har Værløse Menighedsråd et område der vist skal bruges til kirkegård.

En lastbil fra Freja på vej ind på det ikke-offentlige område der begynder ved skuret til venstre. Her forløber Jonstrup Å og Gammelvadbro er blevet flot restaureret. Skiltningen kan måske forekomme lidt  upræcis: Mener man at det kun er Forsvarets område der er forbudt eller hvad? Men det skal altså forstås som om at det er hele området, også filmstudierne mm. Kort sagt: Gå ikke over åen! Mod højre forløber en offentlig sti til indgangen langs Jonstrup Å.

Naturstyrelsen har oprettet en Facebookside. Her kan man læse om de forskellige aktiviteter som man forestiller sig der skal foregå i fremtiden - og som så småt også allerede foregår: Det kan være relateret til flyvning, asfaltorienterede motions- og sportsgrene (cykling, rulleskøjter osv), indendørs i de eksisterende bygninger samt naturligvis rekreativt naturområde. Noget er der sket. I august 2015 er der åbnet en 7 km ridesti. De steder hvor jeg stødte på den, så den ikke overvældende brugt ud, men det skal den nu nok blive. Og to hundefolde hhv nord og syd. Desuden foregår der en del endagsaktiviteter.

Bringe Mose, indgangen fra Knardrupvej.


Bygninger

Naturstyrelsen har taget beslutning om at nedrive en del bygninger efter at have indhentet forslag. Det drejer sig om raketbygningen, ”telefonhus” ved Jægerhytten og reservekontroltårnet "Pitten" (betonfundamentet vil dog blive bevaret). Naturstyrelsen mener ikke at de er bevaringsværdige, de er i dårlig stand og har ingen umiddelbart brugsmuligheder. Hvad angår Freja Ejendomme er det lidt sværere at finde ud af hvad man har tænkt sig. Pt ligger der fx filmstudier og Engelbrecht Construction. Mange af bygningerne i området ser ud til at være gået i endnu mere forfald end mine tidligere besøg. Andre bliver tilsyneladende brugt til landbrug. Noget nyt byggeri er ikke startet på dette område som ligger på begge sider af den sydlige perimetervej.Mange af bygningerne på Frejas område synes at gå mere og mere i forfald. Der er ikke ansatser til at anlægge noget nyt, så jeg går ud fra at det hele stadig er i planlægningsfasen.


Perimetervejen som grusveej

Perimetervejen er den slyngede, smalle vej som bugter sig hele vejen rundt om flyvestationen. En del af den ligger utilgængeligt på Frejas område, mod vest løber den langs Bringe Mose.Den langsigtede plan er at omlægge den til grusvej, bl.a. fordi det er mere holdbart og asfalten smuldrer. Naturstyrelsen har annonceret at den vil "etablere nye strækninger, hvor det er nødvendigt for forløbet er sammenhængende samt afmærke ruteforløb." Altså modsat start- og landingsbanen og rullebaner og adgangsvejene til/fra de centrale indgange/P-pladser. Måske dog med en anden form for asfaltbelægning der er bedre for bl.a. rulleskøjter. Det har affødt en del protester på Facebooksiden fra rulleskøjteløbere. Personligt har jeg lidt svært ved at se hvorfor - der er masser af asfalt at rulle rundt på.

Perimetervejen ved Bringe Mose - nu altså med grus i stedet for den smuldrende asfalt. I baggrunden en af F16-hangarerne. Aner man allerede en konflikt mellem de forskellige brugere? Rulleskøjteløbere, vandrere?


Langs Jonstrup Å

Fra Gammelvadbro ved Bringevej er der lagt en vandresti langs Jonstrup Å. Den går ca. 700 meter gennem et naturområde. En dag som denne er den smattet, men går gennem absolut et af de smukkeste steder i området. Åen er især om sommeren næsten tørlagt, og derfor modtager den renset spildevand fra Måløv Reneanlæg. Det ses tydeligt ved nordøstsenden af anlægget. Her fosser skummende vand ud i åen og får den til at strømme lystigt, mens den øst for nærmest står stille.

Gammelvadbro. Just restaureret og meget flot at se. Broen ligger efter det punkt hvor Jonstrup Å får tilført renset spildevand, så som det ses er der godt gang i åen. 

Jonstrup Å er bindeled mellem Tibberup Å som starter i Smørmosen, og Værløse Å. Det er den samme å som har forskellige navne på forskellige strækninger. Begge åer er beskrevet i tidligere indslag her på bloggen. Åen er rørlagt under flyvestationens landingsbane. Ved renseanlægget nordøstlige hjørne kan man krydse åen og følge en sti mod nordøst. Her kommer man meget tæt på tårnet, men bliver dog ledt udenom, langs Bringevej.

Stien langs Jonstrup Å. Der er smattet i dag og visse steder synker skoene så langt ned at vand siver op over kanterne. Hvis man ser sig godt for er det dog ikke så slemt som i Bringe Mose

Bringe Mose

Bringe Mose må vel anses for at være flyvestationens største naturattraktion. Og efter en periode med regn er man ikke i tvivl om at det er en mose. Det går meget godt de første meter af stien efter indgangen i det sydøstlige hjørne. Men så er der dømt sump. Gummistøvler ville have været passende, med vandresko må man springe fra græstue til græstue og så i en vis fart inden man synker alt for langt ned.

Dette er stien. Som det ses står der synligt vand det meste af vejen, og hvor det ikke er synligt afslører sjap-lydene at det er det. Det bedste sted at passere er at gå så tæt på hegnet som muligt. Hvis det er muligt!

Efter et par hundrede meter kommer man til den syd-nordløbende drænkanal, og i dag er der en rivende strøm i den. Og vand driver ned fra området i kanalen. Efter endnu et par hundrede meters strabadser kommer man til den øst-vestløbende drænkanal,og her er terrænet noget mere fremkommeligt. Jeg valgt den østligste sti og den var nogenlunde "tør". Men strabadserne er hele turen værd. Natur bør ikke være lagt an på at mennesker kan bevæge sig mageligt rundt i den på afmærkede stier. Den bør være på dyrenes og plantelivets præmisser - hvad det så er. Og det får man et kort indblik i her, synes jeg.

Der er andre træbroer end den lange under lyssignalerne til flyvestationen. Her over drænkanalen. Som det ses er der masser af vand pt. At broen ikke bruges længere, fremgår af at der ikke er hul i trådhegnet.


På en af mine tidligere besøg forcerede jeg den ca. 500 meter lange træbro over Bringe Mose. Det tør jeg ikke i dag. Plankerne ser faretruende glatte ud. Lidt ærgerligt, for det havde måske været sidste chance. Naturstyrelsen vil ikke genetablere eller vedligeholde broen. Så den bliver formentlig fjernet. Og under de betingelser også forhåbentligt, for at have en livsfarlig bro i et så øde område kan hurtigt blive fatalt for intetanende personer. I den nordlige del af mosen afgræsser køer området for at forhindre at det springer i skov. Så der skulle jeg ikke have noget at gøre, køerne er nemlig løs.

Sortbrogede køer afgræsser den nordlige del af Bringe Mose. De kigger nysgerrigt hen mod mig, så jeg foretrækker at dreje skarpt mod vest og i sikkerhed på Knardrupvej.


Se flere fotoer fra dagens tur på Flickr-album for Furesø Kommune.


Ruten

Måløv Station. Bringevej. Den offentlige sti langs Jonstrup Å. Flyvestationen på må og få. Bringe Mose. Knardrupvej. Kildedal Station.