torsdag den 13. august 2015

Sjælsø og Usserød Å

Mens Sjælsø har bevaret natur, er Usserød Å mærket af landbrugets udretning af åen, industriens udnyttelse af vandkraften og urbaniseringen


På min sidste tur til Nivå opdagede jeg at der findes en sti langs Usserød Å. Den er omtrent 9 kilometer lang og hedder logisk nok Usserød Åstien, 9 km lang. Se også folder. Ved at kombinere den med en tur langs sydbredden af Sjælsø hvor åen starter, kan man få en ganske frisk og god tur ud af det. Det meste af turen går ad fredfyldte grusstier langs smukke landskaber eller byområder. Og udover naturen kan man også opleve Birkerød og Hørsholms diskret charmerende villakvarterer

Udsigt over Sjælsøs vestlige del fra Plejecenter Sjælsø. Sjælsøstien fortsætter til højre ud af billedet mod Eskemose Skov. Og indtil man når dertil, har man god udsigt til søen. Et andet godt vy over området får man fra bakken syd for idrætspladsen ved Byagervej. Flot udsigt over Sjælsøs vestlige del. Men ellers er stort set hele Sjælsøstien en lang udsigt.

Sjælsø

Sjælsøstien går cirka midtvejs oppe på det sydlige bakkedrag. Stien er tillige den nordlige del af  den 42 km lange Rudersdalruten, altså godt en marathon - hvis man er til det. Undervejs passerer man Eskemose Skov hvor vand pibler ud næsten alle vegne i skråningen. Et enkelt sted er der indrettet en kilde og et lille springvand. Søen må være ganske ren, for der er indrettet en badebro hvorfra der er en enkelt badegæst denne formiddag. Øst for skoven ligger en slugt, Slugten med et stort afgræsningsområde for gallowaykvæg, udlejet af Naturkvæg. Viber skulle være vendt tilbage til området. Man kommer ned til Usserød Å via Nebbegårds Alle som er en ca 300 meter flot kastanjealle.

Udsigt fra enden af Nebbegårds Alle tæt på hvor Usserød Å udspringer. Udsigt mod Ravnsnæs. Der er en cykelsti som fører et stykke nordover langs Sjælsø. Men hvis man vil forfølge Usserød Å er det herfra og næsten stik nord.


Ussserød Å

Området ved udspringet i Sjælsø dækket af siv, men meget seværdigt. Det er til gengæld ikke de første kilometer når man kommer op fra Nebbegårds Alle. Det er nærmest en prøvelse gennem Isterød langs stærkt befærdede bilveje. Man kan nemlig ikke gå langs åen, og i følge Danmarks Naturfredningsforening skulle der for øvrigt heller ikke være så meget at se, da åen her mest hårdhændet har været udsat for udretning. Det forekommer derfor som en stor lettelse når man efter motorvejen kan dreje af til området syd for Mortenstrupvej og til freden og idyllen som vandrefolket holder så meget af. Herfra bliver det ellers bare bedre og bedre jo længere nordpå man kommer.

Mortenstrup. Ifølge folderen er dette område det eneste hvor det gamle landbrugslandskab endnu er nogenlunde bevaret. Så det er her man kan visualisere historie nogle hundrede år tilbage.

Omkring gården Mortenstrup er bevaret lidt af atmosfæren fra før urbaniseringen. Og hvis man tager skyklapperne på og abstraherer fra bebyggelserne, ligner det noget fra en Morten Korch film. Udover et område med endnu et ko-udlejningsfirma, Rent a Cow, græsser Usserød Ådals kogræsserforenings kvier langs åen op til Mortenstrup. Måske ser man her endelig resultaterne af det EU-støttede Usserød Åprojektet, hvis aktiviteter kan læses i foreløbig 3 nyhedsbreve. Formålet med dette er dels at begrænse risikoen for oversvømmelser, dels at "bevare åens værdi som naturressource og rekreativ ressource".
.
Den midterste og mest tilgængelig af de tre damme, Fabriksdammen er den eneste man denne dag kan gå langs. Mølledammen er pt spærret og åbner først igen i 2016. Bortset fra det lugtgener fra menneskets bedste ven går stien gennem et skyggefuldt og fredfyldt område.

Efter Mortenstrup går man gennem et ca. 1 km langt område med boliger indtil lidt nord for Kokkedal station. Åen er nu meget synlig. Og det er tydeligt at åen ikke bare bliver bredere og bredere, men strømmen tager også til. 


Usserød Å ved industrikvarteret. Åen har i dette område en ganske betydelig bredde og er også dybere end ved Sjælsø. Der ser ud til at være lavvande.

Nord for dammene skulle det være muligt at tage en vandresti mellem Ullerødvej og Nivå Kirke. Den var godt nok svær at finde. Jeg fik forvildet mig ud blandt køer, og måtte skyndsomt fortrække op mod en tennisklub. Hvor jeg så fandt en anden slags sti som vist ikke er Usserød Åstien. Men endte dog alligevel ved skovområdet syd for Nivå Kirke hvor der var et meget gammelt, næsten ulæseligt skilt ved en ikke-eksisterede sti midt ude på en mark om at man var i gang med at flytte Usserød. En sti, eller måske snarere noget som dyrene har gået ad fører dog op gennem skoven syd for kirken. Og så er man tæt på Nivå Mølle hvor Usserød Å løber sammen med Nivå.


Foto fra broen for enden af Byengen, Kokkedal. Her slynger åen sig gennem et åbent landskab. Guldmede svirrer om ørerne på en og alt ånder fred.

 

Vandkraftbaseret Industri

Tilbage til industriområder og dammene. Nord for Mortenstrup ligger der tre damme som alle har haft industrielle formål. Den sydligste (Stampedammen) ser man ikke meget til. Den midterste (Fabriksdammen) meget flot, og ved nordbredden ligger Kongelig Militær Klædefabrik fra 1860 med et tilhørende farveri fra 1889. Der har dog været endnu ældre bygninger helt tilbage til 1791. Fx omtaler Politivennen 22. november 1800 at en skorstensfejer fra Nørrebro har været tilkaldt til Usserød Fabrik. Det må næsten være den. Energien til valkemøllen kom fra en vandmølle. Produktionen varede helt op til 1970erne da Forsvaret flyttede klædeproduktionen til Ryvangens Kaserne. Bygningerne er med rette blevet fredet og huser i dag andre virksomheder.

Den Kongelige Militære Klædefabrik. Disse bygninger er fra 1860, men der skal have været fabrikker langt tidligere, tilbage til 1761. Bygningerne huser i dag en del private virksomheder og fremstår meget flot renoveret og klinisk rene. Det er svært at forestille sig at langt tilbage i tiden arbejdede der 700 her, halvdelen fattige og børn.

Som nævnt er stien til den nordligste dam spærret indtil 2016. Men man kan se denne nordlige dam (Mølledammen) fra Usserød Mølle. Den får ikke megen omtale på internettet. Men området langs åen er et besøg værd. Langs åen kan man tydeligt se at der er fald på åen her. Vandet bruser så man kan høre det langt væk.

Usserød Å ved Usserød Mølle, set fra nord. Ved den gule bygning kommer Usserød Å brusende og har forventligt trukket et vandmøllehjul her. Der er dog ikke noget spor af hjulet.


Minusser og plusser

Jeg bliver nødt til at advare vandrere om at man desværre er nødt til at passere nogle kedelige vandrestrækninger: Ravnsnæsvej og Frederiksborgvej, hvor man går ca. 2 km på en dobbeltsporet cykelsti. Det eneste plus ved denne vej er et bakkedrag et par hundrede meter syd for Nebbegårds Alle på Ravnsnæsvej hvorfra man har udsigt over Sjælsøs østlige del.


Usserød Ås vandkvalitet

Åens vandkvalitet skulle være for opadgående, men med lejlighedsviss blågrønalger fra Sjælsø. Fiskedød er ikke et ukendt fænomen, især efter kraftig regn som skyller opspædet spildevand og urent overfladevand fra afløbssystemet ud i åen. Sportsfiskeren beretter om en katastrofe i form af fiskedød i åen, oktober 2014. Forureningen skyldes en strømafbrydelse på rensningsanlægget i Hørsholm natten mellem fredag den 3. oktober og lørdag den 4. oktober 2014.

Ruten

Birkerød St. Kajerødvej. Sti til Sjælsø. Sjælsøstien (del af Rudersdalruten). Ravnsnæsvej. Nebbegårds Alle. Frderiksborgvej. Mariehøj Alle. Usserød Å-stien. Nivå St. I alt ca. 20 km

Ingen kommentarer:

Send en kommentar