søndag den 7. juni 2015

Frederikssundbanen: Jernbanestien Frederikssund-Kildedal

Jernbanestien er et godt sted at studere de smalle reservater med vilde danske blomster som sprøjtemidler har fortrængt fra de vidtstrakte klinisk "rensede" landbrugsarealer

Jeg vil gerne springe ud som en der er glad for s-togene. Jeg ved godt at medierne ofte er fulde af kritik, men min oplevelse er at de stort set kører præcis og hele tiden. Rejsekortets sindsoprivende børnesygdomme er for mit vedkommende overstået og man sidder behageligt og kan læse eller bare nyde udsigten. Her ved Frederikssund Station.

Generelt er der ikke mange vilde planter at finde i Nordsjælland. Men langs jernbanen er der nogle smalle bræmmer hvor der for øjeblikket blomstrer talrige vilde planter: Lupiner, forglemmigej, marguerit, vild gulerod, valmue, kællingetand og mange andre som jeg slet ikke kender navnene på. Disse farverige strimler står i grel kontrast til de ensformige, nærmest endeløse ensfarvet grønne områder. Livet i disse strimler lyder også anderledes: Mens markernes enlige sanger synes at være lærken, er der langt flere stemmer langs jernbanestien hvor man også enkelte steder kommer igennem lavtliggende moser og krat- og træbevoksninger.

Jernbanestien giver blandede miljøoplevelser: Selve banen med togene, den smalle bræmme mellem banelegemet og jernbanestien som er et mylder af vilde blomster, og til højre den arealmæssigt altdominerende spiller, landbruget der har sprøjte-klinisk renset landskabet.

Vinge

Dagens tur foregår bortset fra den første halve time ud af Frederikssund fortrinsvis uden for bybebyggelse. Her kan man pt opleve at gå det første stykke gennem en alle af blomstrende guldregn. Det vil i de kommende årtier ændre sig. Udenfor Frederikssund, nord for Snostrup kan man allerede se gravemaskiner har været i gang og der er opstillet mandskabsskure på den bare mark. Det er her en helt ny by, Vinge med 10.000 indbyggere og 4.000 arbejdspladser om ikke så forfærdelig lang tid vil skyde op. Tegnet af Henning Larsens Tegnestue.

Hvordan det hele kommer til at se ud i Vinge er det vist kun ganske få i Henning Larsens Tegnestue som kan forestille sig. I hvert fald har jeg meget svært ved at se hvad det er for nogle strukturer der er ved at blive gravet ud. Formentlig rør til vand, gas og el.


Skenkelsø Sø

Jernbanestien går gennem den nordlige del af Skenkelsø Sø. I dag er der livlig aktivitet i mosen, hvor frøerne kvækker helt vildt. Men man kan ikke se hvor de gemmer sig. Kun høre. Men for en amatør at dømme ser det ud til at naturgenopretningsplanens mål med at få padderne til at føle sig hjemme her er lykkes. Der er opsat en bænk for nylig så interesserede kan sidde og nyde såvel udsigt som kvæk.

Kik ud over Skenkelsø Sø mod Snostrup.


Moser

De to moser man passerer, ligger mellem Stenløse og Veksø. Måske ikke de største af slagsen, men de giver en god variation. Også terrænmæssigt da stien passerer det ret kuperet terræn hvor man snart befinder sig i mudrede lavninger, snart bevæger sig op over jernbanen og har nogle gedigne udsigter til alle sider. Bl.a. over Værebro Ådal. Som dog på afstand måske ikke ser helt så imponerende ud som den er.

Skenkelsø Søs nordlige del. Man kan lige ane Ålebækrendens bro yderst til højre i billedet. Kik fra øst mod vest.


Togene

På søndage passeres man med mellemrum ikke overraskende af s-togene. Der er 20-minutters drift på C-linien. På hverdage kører der desuden H-toget, og så er der 10-minuttersdrift på begge. Det giver et helt andet flow i togstrømmen. Ved Veksø Station oplever jeg endda at se SA 8198 mod Frederikssund passere et andet tog fra Frederikssund. Det er et 8-vogns S-tog med elektriske og hydrauliske bremser, 312 sæder, 28 klapsæder og ca. 360 ståpladser. Flexrum til cykler mm. Scharfenberg automatkobling. Det fylder 10 år i år, og kom til verden hos Alstom LHB, Salzgitter, Tyskland i 2005. Også SA 9166 har kurs mod Frederikssund, men om det melder internettet ikke så meget. Da jeg når Kildedal Station har SA 8198 allerede været i Frederikssund og er nu på vej tilbage til Herlev. Der i anledning af Husum Station ombygning (stibroen) er endestation.

Veksø Station. To s-tog passerer hinanden i hver sin retning.


Flere fotoer fra denne tur kan ses på Flickr-album om Frederikssund og Egedal Kommuner.


Ruten

Frederikssund St.-Ølstykke St. Tog Ølstykke-Stenløse. Stenløse St.- Kildedal St. Stien er siden sidste indlæg blevet  asfalteret på store strækninger, således at der kun er grusveje på enkelte strækninger mellem Stenløse og Kildedal. Ca. 16 km

Ingen kommentarer:

Send en kommentar