torsdag den 21. august 2014

Flyvestation Værløse - Laanshøj

Få år efter åbningen af Flyvestation Værløse og Laanshøj er Vandringsløse Tidende igen løs på den næsten traditionelle årlige (tredje gang) vandretur ...


Kys asfalten? Ikke mig, men paven gjorde det for ca. 25 år siden. Dog nok ikke her. Men det er alligevel ganske underholdende at se de mange installationer fra slet ikke så forne tider, som flyentusiaster sikkert vil kunne få en masse ud af. Og alle os andre bare gætte på hvad de kan have været brugt til. Landingsbanen skråner vitterligt, det er ikke foto-bedrag.

I år er det 25 år (1989) siden at pave Johannes Poul kyssede jorden på Flyvestation Værløse og velsignede den. Det har inspireret Flyvestationsudvalgets formand og formand for Socialdemokraterne i Furesø Kommune Martin Behbahani m. fl. til at ansøge om at frede stedet. Byrådsmedlem Per Kattrup (løsgænger) udtalte ved jubilæet, at
Det var et stort og historisk øjeblik .... Jeg husker tydeligt den dag i 1989 og jeg vil forsøge at frede den plet som et helligt sted at besøge for turister, som led i udviklingen af Flyvestationen og de kommende mange tiltag og aktiviteter jeg er med til at gennemføre som medlem af Kultur- fritid- og Idrætsudvalget, hvor det vil være en naturlig del af en samlet turist- og oplevelsespakke. (Furesø Avis 11. juni 2014).
Artiklen formoder at det er det eneste sted i Norden hvor dette er sket, så håber man på at det måske vil booste turismen i området. Det har jeg nu ikke kunnet verificere. Godt nok er det det eneste besøg i Danmark, men Catholic Web nævner at han var rundt i hele Norden, og at hans besøg i Danmark ikke var særlig vellykket:
... Johannes Paul II skabte ... historie, da han som den første pave nogensinde besøgte Dan­mark. Skønt de danske katolikker og mange ikke-katolikker gav pa­ven en hjertelig velkomst, bragte besøget ikke det økumeniske tøbrud med sig, som mange havde håbet. Sammenlignet med den velkomst, som paven fik i de øvri­ge nordiske lande, var den mod­tagelse, som den danske regering og folkekirken gav ham, afdæm­pet. Til gengæld havde den en form, hvor de fleste kunne være med, og folkekirken var således repræsenteret ved alle sine bi­skopper ved den berømte aften­sang i Roskilde Domkirke.
"Incoming Pope from the skies". Mon det lød sådan da paven landede? Kontroltårnet ligger desværre på det lukkede område. Måske er et af forslagene til Naturstyrelsen at åbne dette for publikum? Måske en kaffeautomat deroppe? Jeg kommer gerne en ekstra gang hvis det sker, alene på grund af det [Et opslag på Flyvestation Værløses Facebookside korrigerede min antagelse om at det var Naturstyrelsen der ejer kontroltårnet. Det er ikke tilfældet, det er Freja Ejendomme, der i det hele taget ejer hele området mod syd, og de har en 10 siders folder med kort, fremtidsplaner osv.].

Paven var naturligvis på udebane her, i det officielt protestantiske, reelt nok mest ikke-kristne Danmark. Og hans besøg medførte mig bekendt ikke nogen opblomstring af katolicismen i Danmark. Jeg må indrømme at jeg helt havde glemt dette besøg. Men jeg ville være kommet uanset fredning eller ej, for området er fortrinligt til vandreture, også uden Vorherres indblanding. Siden sidste tur i oktober 2013 er der sket en del.

Venteskur ved hovedvagten mod syd. Med flyvevåbensymboler og det hele. Hvor mange værnepligtige og professionelle krigskarle har mon ventet på bussen her? Nu buer sædet faretruende nedad. Men ellers ligner det bare et almindeligt venteskur. Der er dog ingen linjenummer. Den sidste bus er nok kørt.

Et af de gode steder at få overblik over flyvepladsen er fra øst. Her hæver terrænnet sig en anelse, og da selve flyvepladsen næsten er flad som en pandekage (det er en gammel smeltevandsslette) skal der ikke mange meter til før man føler sig lidt løftet over det hele. Helt mod øst er der et lille mosehul, hvorfra man har udsigt til Søndersø Vandværk. Området sydøst for Laanshøj er stadig spærret af, lige som området med bygningerne langs sydsiden. Ifølge folderen skyldes det forurening.

Mod øst er der en lille bakke hvorfra man kan få et indtryk af det kæmpeområde som flyvepladsen i virkeligheden er. Selv landingsbanen alene er 3 km lang. Den strækker sig fra den ene ende af billedet til den anden, foran de blå hangarer. Bag dem kan man lige skimte Laanshøj.

Husbyggeri

Huscompaniet har sat Laanshøj kaserne til salg, dvs de gule garnisonsbygninger. De ser alle beboede ud i dag, og hvilket sted at bo! Husssalget skal være gået forrygende hurtigt, over halvdelen (13 af de 28 moderne boliger i Østre Kvarter) solgt på under 3. uger. (Det skyldes nok ikke at Vandringsmanden leverede et par fotoer til salgsmaterialet). Firkanten mellem Sirius Alle og Østre Alle er en stor byggeplads. Her har man revet de gamle kasernebygninger ned. Men i resten af området er de blevet renoveret. Og i området nord for Udsigten er der opført nye huse. Det samme gælder området syd for Lejrvej. Her er der også gang i byggeriet, og enkelte huse synes allerede beboede. Furesø Kommune gør en særlig indsats for, at der bygges ældreegnede boliger i kommunen. I salgsvideoen ser man det hele lidt fra oven.

Nybyggeri nord for Udsigten. Nydelige små huse i et særpræget miljø. Sydvest for kasernen er et andet nybyggeri under opførelse. Altsammen for Huscompaniet.

Jeg har nævnt det før, men kasernebygninger erstattede i 1910 den teltlejr man opførte i 1909. 1932-2004 var her flyvestation. Under 2. verdenskrig holdt tyskerne til her, og de efterlod et mindesmærke neden for vandtårnet (fra 1910), i  form af sten indprentet et stort V. Vandtårnet selv står på toppen af Lånshøj, og her har man fundet en bronzealderhøj. Den kigger man dog forgæves efter.

Bronzealdergrav for mange tusind år siden. Vandtårn fra 1910. Laanshøj. Nu midt i en lille skov tæt på Laanshøj - tidligere kaserne, nu ved at forvandle sig til et blandet boligkvarter af næsten 100 år gamle kasernebygninger og moderne betonbyggeri.

Naturen

Ellers ligner flyvepladsen sig selv. Men der skal snart til at ske noget: Naturstyrelsen efterlyser forslag til hvad den kan bruges til. "Friluftslivet skal have luft over vingerne": 3 km lang asfaltbane. Mosen i den vestlige del, natur og fugleliv. Hede. Shelter til F16-fly, foreninger og klubhuse. Der var frist til at indsende forslag den 2. juni 2014. Men så vidt jeg har kunnet se er man gået i tænkeboks. Heller ikke facebookside melder om noget nyt. [Tilføjelse: Et opslag på Facebooksiden medførte at denne kunne oplyse at der er indkommet over 80 forslag, som man er ved at bearbejde]. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en Drifts- og Plejeplan 2014-2018. Planen udmærker sig ved også at indeholde en del oplysninger om historie, geologi, biologi mm. Denne dejlige torsdag er der et par cyklister i området samt de sædvanlige hundeluftere.

Denne pragtfulde blomstereng er nabo til nybyggeriet ved Laanshøj. Herfra har man også udsigt til F16-shelterne på den anden side af landingsbanen.

Bringe Mose har gennem årene været plaget af bjørneklo, som man på trods af ihærdig indsats ikke har kunnet fjerne uden at Furesø Kommune denne sommer har måttet give Naturstyrelsen en dispensation til at fjerne pilekrat i området. Områderne kan nu blive afgræsset som eneste virkningsfulde metode til at holde de meterhøje bjørneklo nede. Også selv om det vil gå ud over rådyr og fugle, men dog gavne andre dyrearter. Man kan gå rundt om hele mosen på trampestier. Nordlige og sydlige del af mosen bliver afgræsset. Det midterste område er tilgroet med krat og enkelte steder også høje træer.

Ca. 500 meter bro forbinder lysmasterne. Tværs gennem Bringe Mose. Den østlige del af broen er den mest stabile. Den vestlige ser ret halsbrækkende ud. Måske noget for den næste Indiana Jones-film?

Hvis man har nerver til det, kan man forcere en ca. 500 lang faldefærdig træbro som forbinder lysmasterne fra Måløvvej til starten af landingsbanen. Broen går tværs gennem mosen i det bevoksede områder. Og på store dele over åbent mosevand. Mange brædder er trådt igennem, sine steder hælder broen slemt. Jeg foretrak at gå langs sømhoveder for i det mindste at være sikker på tværstykkerne under broens planker. Hvis ellers man er modig nok, fører turen over broen ind i mosens indre. Alternativt kan man bruge trampestierne.

Bundså løber langs hegnet vestpå. Den er ved at blive renset op i dag. I baggrunden kan man ane en stor lysstander, som forment har skulle lede flyene mod landingsbanen. Herfra og mod venstre fører så en række lysstandere, med Indiana Jones-broen som forbindelse tværs gennem Bringe Mose.

Til og fra flyvepladsen

Fra Måløv Station kan man gå over Møllemosen (adgang fra Kratvej). Det er et afvekslende kuperet terræn, måske ikke med de helt vildt flotte udsigter, men man får på afstand et godt indtryk af flyvepladsen som en smeltevandsslette mellem højdedrag. Jonstrupvej er en anden mulighed. det er en noget pudseløjerlig vej, ganske hyggelig, med enkelte gode udsigter (Brandmosevej), særprægede forretninger spændende fra Lavendelhaven til Lykke Brudekjoler.

Et kik mod øst fra cirka midt på sydsiden. Selv efter tre vandreture frem og tilbage mangler jeg stadig at bevandre et par områder, så jeg vender helt sikkert tilbage med den årlige tur i 2015!

Siden 2013 ejes området af Naturstyrelsen ("Den grønne kile"), Kulturstyrelsen (de store hangarer mm mod nord) og Freja Ejendomme A/S (Sydlejren).

Ruten

Måløv Station. Møllemose (træbroen langs østsiden). Sydindgangen. Østpå langs hegnet til Laanshøj Allé. Laanshøj. Lags hegnet til Måløvvej. Over broen. Sydvejen langs det afspærrede område. Jonstrupvej. Ballerup Station. Med de talrige svinkeærinder op på bakketoppe mm. 18-20 km.