torsdag den 27. marts 2014

Jonstrup Vang - Hareskoven

Foråret skulle være en måned gammel. DMI siger sol, det bliver der nu ikke meget af. Til gengæld må man gå godt til for at holde varmen


Yeah, stomp the rhythm, squirrel. Kunne vel være en plat undertekst til dette foto. Det lille væsen var rimelig fortørnet over at blive forstyrret. Og der var masser af egern at se i skoven i dag.

Togene kørte uregelmæssigt i dag, så en større udflugt til Marbjerg blev udsat til fordel for en skovtur. Ikke særlig planlagt, bare sådan noget i retning af: Start på Ballerup Station og gå mod Hareskov, eventuelt Farum. Det sidste blev det dog ikke til, for der var mange smutture rundt i den endnu meget brune skov. Der er godt nok kommet gæslinger og knopper, men det er ikke just de grønne farver der dominerer. Til gengæld er der masser af fuglesang, og man kan også benytte sig af lejligheden til at se nogle af de ting som endnu ikke er dækket af blade.

Harevad og Gisselfeld Broer

Broerne fx er meget synlige for tiden. Og sten jeg ledte forgæves efter på en tidligere tur i august 2013 var nu helt fri for bevoksning. Det gælder fx vadestedet Harevad over Tipperup Å mellem Gisselfeld Moose og Djævlemosen. Om dette skriver hjemmesiden Oldtidsstier, at

Harevad var et centralt vadested i Hareskovens netværk af oldtidsstier, hvoraf flere fører nedad mod vadestedet over Tipperup Å ... På sydøstsiden af nutidens bro ses stenene fra en stenkiste, fra før broen blev rørlagt. Nordvest for broen har der været flere vadesteder - bl.a. er der fundet rester af en grenvase (vad). Her gik i middelalderen Roskildebispens vej fra Vandskelsvejen ved Måløv og videre til Hjortholm ad Kulhusvej. Efter Harevad skilte en nordgående gren sig ud over Hejrebakken mod Lille Værløse og Fiskebæk. Høje og dysser indikerer, at der har været stier siden stenalderen - bl.a. med tilknytning til et bopladsområde på højdedragene mod nordøst mellem Skovlystvej og Fægyden. 

I forgrunden stendyngen som skulle stamme fra den gamle bro. Flere af stenene har huller og ridser med ukendt formål. Jeg forestiller mig at der har være isat jerngelændere eller lignende. I baggrunden under trægelænderet kan man lige ane den nuværende bro og vejen over Tipperup Å, som flyder venstre-højre i billedet.

Nu rider der dog ikke biskopper forbi, kun to ryttere fra en rideskole. Og de ser aldeles fredelige og almindelige ud. Mens Harevad Bro eller vadested altså nu er erstattet af en mere nutidig, så skulle Gisselfeld Bro stamme fra omkring år 1700. Nu er der dog lagt en betonbelægningen ovenpå.

Stenene i Gisselfeld Bro ser ud til at være genanlagt og fuget. Samt en tyk betonbro lagt ovenpå. Gissselfeld Bro fører Skovlystvej over Tipperup Å.

Gisselfeld Mose svarer i det store og hele til Søndersø Vandværks kildeplads Tipperup. Det er et sumpet område som man dog selv en klam dag som i dag godt kan passere. Indtrængende vand minder mig dog om at efter 1½ års slid er mine Teva Riva'er ikke helt vandtætte længere. Kildepladsen er et offentligt rekreativt område med shelter, bålpladser og rigelig plads til børn og voksne. Tilsyneladende også sand? I hvert fald ligger efterladt et komplet sandtingslager tæt på Tipperup Å.

Umiddelbart nord for Landstedet ved Ballerup ligger resultatet af den meget voldsomme skovhugst langs skovvejene. Naturen går sin gang og kræver sine ofre .... klicheerne står i kø på en dag som denne.

Orkanen Bodil, svampe og ælde har været hårde ved træerne i Jonstrup Vangs sydlige del. Der er store områder nord for Ballerup som er blev lagt ned af motorsavene. Så meget at skovvæsnet har fundet det nødvendigt at ophænge skilte for at orientere skovvandrere hvad de har gang i for tiden.

Ikke alle dele af mountainbikesporet ser ud som dette, med dybe pytter og svuppende, klæbrigt underlag, som man synker godt ned i. Det ser ud til at være brugt for nyligt, men jeg møder dog ikke nogen.

Jonstrupvang og Hareskovene er præget af at være byskove. Agilityfaciliteter for mennesker findes alle vegne, spejderhytter, shelters, ridestier og mountainbikestier. Tilmed er området meget kuperet. Og selv en lidt grå arbejds-torsdag som denne bliver den brugt af motionister af alskens slags, samt børnehaver.

Skoven er ikke rigtig frisk og stor lige nu, og der er ikke ret meget kuk, kuk, kuk kuk, fallera. Men nogle træer blomster dog, som her lidt nord for Ballerup. Med baggrund i en skyet himmel byder det vandreren velkommen.