søndag den 9. februar 2014

Tibberup Å og Herlev/Gladsaxe

Landbrug og urbanisering har været hård ved naturen i Herlev. Men  de grønne områder mod nord danner en grøn banan som er et populært søndagsmål.


Et typisk billede fra Smørmosen. Man er ikke i tvivl om at det her er mose. Støvlerne synker godt ned i underlaget, og næsen drypper af fugt. Det eneste grønne er mosset som bare får jordbund og stammer til at se endnu mere ud af vinter.

I det nordlige Herlev har mennesket gennem tiderne været hårde ved landskabet. Først afdrænede bønderne Tibberup Sø, så den i stedet blev til Fedt- og Smørmosen. Så bragede urbaniseringen ind over markerne i midten af forrige århundrede. På få årtier var landsbyen Herlev blevet til kommunen Herlev med 27.000 indbyggere.

Øst for Tibbevangen ligger et gammelt landbrugsområdet, hvor der nu er rideskole. Og nogle volde i forgrunden som jeg umiddelbart ikke kunne genkende brugen af. Får og heste stikker snuderne ned i underlaget, så noget spiseligt må der altså være. Hvis man tager skyklapper på ser denne korridor helt landlig ud.

Formentlig undgik det nordlige område i Herlev bebyggelse fordi det er ret uegnet til boliger. Men flere steder er der bygget så tæt på vandet, at nogle haver har små damme eller vandløbsom en del af deres haver. Først i de seneste årtier er man begyndt at give naturen mere plads. Men området er og bliver "by-natur", hvis man da kan kalde det noget sådant: En underlig blanding af mose, marker med heste og får, pensionisthaver, golfbane og andet.

Her er man ikke i tvivl om at Tibberup Å rent faktisk er en å og ikke en grøft.

Hele området emmer pt af vand. Åernes vandstand er højere end normalt, og strømmen er synlig. Helt anderledes end om sommeren hvor åerne til tider bare ligner tørre grøfter. Kagsåen og Tibberup Å strømmer.

Tibberup Bro fører Tibbevangen over Tibberup Å. Man aner en granitstensbygget bro på den ene side af vejen. Den er sværere at se på den anden side.

Fugtig er mærkbar overalt. Vejene er bløde og flere steder oversvømmede. Vandrestøvlerne kan ikke bunde, så man må op i græsset og springe fra tue til tue. Men det gør vel bare turen lidt mere spændende. For megen spænding er der ikke at finde. Vejret er trods DMIs sole gråt, vådt og blæsende. Hjortespringbadet er livlig besøgt. For hvad ellers skal man foretage sig?

I omegnskommunerne er der rigeligt med kolonihaver, pensionisthaver, haveforeningen og hvad de ellers bliver kaldt. Som denne syd for Klausdalsbrovej. På en grå, kold og blæsende vinterdag som i dag er der ikke meget andet liv end et par hundeluftere. Cykelrute 65 fører igennem området, men den kan være svær at spore. Nogle steder er den blot et trampet spor gennem en græsplæne.


Ruten

Kagsåen. Tibberup Å. Tibbevangen. Cykel rute 65. Sømose Å. Frederikssundsvej. Ialt 11 km.