onsdag den 1. januar 2014

Ørestad

Nyt år: Jeg kan ikke forestille mig noget mere nyt og større i København end Ørestaden. Med sine 3,1 km2 på størrelse med en provinsby.


Ørestad er så stor at den har 4 "bydele": Nord, Amager Fælled, City og Syd. Hver med forskellige kvarterer med navne som Downtown, Lake City, August Schade-kvarteret, m.v. Når staden engang er fuldt bebygget, vil der også være indbyggere og arbejdspladser der kan måle sig med de fleste provinsbyer, hhv 25.000 og 80.000. Det sidste markerer at bydelen i høj grad skal være en arbejdsplads.

Ørestad City skyline set fra nord mod syd mod den grå vinterhimmel fra de kunstige bakker på Amagerfælled. Til venstre for midten Bella Sky Hotels markante forvredne dobbelttårn. I midten Ørestad Syds Copenhagen Towers (Crowne Plaza) med de 25 etager. I forgrunden en vintervåd fælled og Vandrerhjemmet.

Intet er gammelt her. Ikke engang jorden den er opført på. For 100 år siden ville Ørestaden have været en kystby. Kystlinjen gik nogenlunde langs vestsiden. Af og til endda ind i det der nu er by. Man kan vel sige at "naturområderne" er kunstnatur. Eller kunstig natur. Fields blev opført på bar mark i 2004.

Ørestad City Bypark syner umiddelbart ikke af ret meget fra Ørestads Boulevard, der på denne strækning også hedder Sivegaden. Men går man ind i den, åbner der sig et ganske stort areal med en række "øer" med temaer på begge sider af den centrale gade.I midten bagest Wing House (Henning Larsen).

Staden er så ny - det meste opført inden for de sidste 10 år - at områderne mig bekendt endnu ikke har nået at fået øgenavne. I stedet vrimler det med engelske navne på erhvervsbyggerierne: Copenhagen Towers, Copenhagen Golf Park, Company Park, Hotel Cabinn Metro, Wing House, Ørestad Downtown. De fleste boliger har nu danske navne. Men der bygges stadig, så det kommer måske.

Ørestad Syd er langt fra færdigbygget. Det er måske svært at se, men bænkene antyder det. Dette er De Urbane Haver i Ørestad Syd. Til venstre områdets mest markante bygning, 8-tallet. Lidt til højre Lake City. Jo, der står da lidt kål hist og her. Men stier og veje er også kun smattede stier eller grøfter. Byggeriet er stadig i gang.

En betydelig del af byggerierne er tegnet af verdenskendte arkitekt(firma)er som Daniel Libeskind (1946) og Henning Larsen (1925-2013), som døde sidste sommer. Men der er nu også meget trivielt byggeri som ligner alt muligt andet moderne betonbyggeri.

VM-huset set fra syd, er et af de internationalt kendte byggerier. Det er værd at tage en tur hele vejen rundt, og ikke mindst, indeni. Det er nærmest hult indeni, med parkeringspladser, en bjergbanelignende elevator, labyrintiske svalegange og andet spøjs arkitektur. Sydsiden ligner en bevokset bjergskråning.


Så der er sket meget siden man begyndte at bruge Amager Fælled Kvarteret nord for Vejlands Alle, Amager Fælled 1680-1956 til militær øvelsesplads (i hvert fald den nordlige del). 1956-1973 fungerede den som losseplads. Da jeg flyttede ind på Grønjordskollegiet i 1974, var "Fælleden" stadig lidt berygtet, og man kunne finde affaldsdynger mange steder. Det var et lidt "berygtet" sted. En overgang mødested for bøsser, nu afgrænset til Zigøjnerpladsen.

Ørestad Skole er en gåtur værd. Prøv at bestige trappen mellem den og Ørestad Gymnasium, op til legepladsen. Her kan man kigge ind i klasselokaler, administrationslokaler, toiletter, konferencerum mv.  I stueetagen er såmænd biblioteket der er døgnåbent. Arkitekturen er "motionerende" i sig selv, mange trapper. Samt elevatorer til gangbesværede.

Selv om der stadig bygges, så kan man allerede se hvordan bydelen vil komme til at se ud. Der er forretninger, restauranter, indkøbscentre og anden infrastruktur for indbyggerne. På denne nytårsdag er der på trods af småregnen en del mennesker som helt tydeligt bor derude. Mest unge med børn.

Man kunne fristes til at få den tanke at vi er i legos hjemland. Alting er kasser, legoklodser, men varieret i en uendelighed, som her i et af de to huller i 8-tallet.

Jeg kunne ikke lade være med at blive lidt bjergtaget af bydelen. Dens uendelige variationer over legoklodsen, i den størrelse, mængde og variationer .... Der findes ganske enkelt ikke noget lignende i Danmark. Det er ikke på højde med nybyggeriet i Berlin, men det er det nærmest jeg kan komme til en sammenligning.

Lake City set gennem en af de mange udgange af 8-tallet. Cykelfolket har i hvert fald taget bydelen til sig, lader det til. For de kan vel ikke alle sammen været cyklet ud til golfbanen bag husene. Midt i billedet ser det ud til at der skal laves nogle kunstige bakker.

Hvordan det ser ud om nogle år, når slitagen og/eller patinaen sætter ind, når træer og buske er vokset til, når forretningslivet er etableret, når institutionerne er klar, det ved vi ikke noget om. En by der ikke forandrer sig, er en død by. Godt nok bliver Nordhavnen endnu større, men der er man dårlig nok begyndt endnu. Så det er hermed fastslået at København er en levende by.

Slut på Ørestad, start på Kalvebod Fælled. Helt mod syd står Hein Heinsens "Den Store Udveksler". Ifølge folderen er det to spiraler viklet ind i hinanden: Vor Frelsers Kirketårn vendt på hovedet (den kan jeg godt se) og "former og figurer, man kun svagt kan genkende". Utaknemmeligt placeret på en byggeplads.

Ruten

Nord-syd er afstanden mellem Metro Islands Brygge og Metro Vestamager lidt over 5 km. langs Ørestads Boulevard. Men turen kan gøres meget længere ved at gøre afstikkere både mod øst og vest. Der er sagtens til op til 20 km hvis man vil se det hele.