søndag den 29. december 2013

Godt Nytår!

Vandringsmanden ønsker Vandringsløse Tidendes lille, men forhåbentlig trofaste læserskare rigtig godt nytår!


Sidste søndag i 2012 gik rundt om Utterslev Mose. Sidste søndag i 2013 gik langs Vestvolden fra Husum til Gl. Køge Landevej. Som sidste år ville jeg bare traske ud i det blå på kendte stier og lade tankerne vandre sammen med fødderne. Og hvad tænkte jeg så?

2013 har været en slags odyssé rundt i historien fra landsbysamfundet til bysamfundet anno 1950'erne, hvor jeg selv stammer fra. Det har været rigtig spændende faktisk. Jeg vidste slet ikke at der gemte sig så mange historier rundt omkring i områder som jeg ellers troede jeg dog vidste det meste om. Og jeg er overbevist om at der gemmer sig endnu mere som bare venter på at blive opdaget.

Batteritogsmagasinet ser ud til at være færdigt. Skinnerne markerer formentligt det gamle jernbanespor som gik langs voldgaden, der i dag fremstår som en flot alle på vennesiden af Vestvolden. (Se magasinet for enden af Rødovre Parkvej).

Der sker til stadighed ting langs Vestvolden. I Rødovre, Hvissingebatteri er batteritogsmagasinet nu blevet færdigt udvendigt. Syd for Holbækmotorvejen ved Avedøresletten er man begyndt at skove volden så man nu kan se konturerne. Det ser noget kaotisk ud indtil videre. Jeg håber ikke at man har tænkt sig at rydde al bevoksningen. Voldafsnittene minder jo fuldstændigt om hinanden, så hvis bare man kan rydde områder hist og pist sådan som man har gjort det, så synes jeg det er fint at lade resten stå.

Tiden går stærkt, siger man. Men har den ikke gjort det i årtier? Den danske enevoldskonge knægtede det slesvig-holstenske oprør 1848-50 i treårskrigen. Det endte med et usikkert demokrati for overklassen og borgerskabet som slet ikke magtede at tænke på folkets tarv og ledte landet ud i krigen 1864. Depressive og forskrækkede forskansede man København 1888-1895 bag Vestvolden. Krige blev stort set udkæmpet som på Ringenes Herres tid. Og volden holdt muligvis Danmark ude af 1. verdenskrig. Men var da allerede forældet og blev sløjfet i 1920.

Syd for Roskildevejen og indtil Milestedet tårner Brøndbys højhuse sig op. En firkantet og bil-strømlinet verden i asfalt, stål, glas, beton og græstæpper og -løbere.

Problemet med boliger til alle blev efter 2. verdenskrig forsøgt løst ved at bygge højt og med billige, dengang utraditionelle materialer (beton) og metoder (præfabrikation af elementer). Enevælde, overklassedemokrati, socialdemokratisme. Danmark til Ejderen, til Kongeåen, til 1920-grænsen. Landsbyer, forstæder, massebyggerier. Nærkampskrig, skyttegravskrig, blitzkrig, kold krig. Det skete alt sammen på tre generationer: Fra min oldefars til min fars tid. Er det mere eller mindre end der er sket på de nulevende tre generationer: Min, vores børn og sikkert også vores børnebørn? Det er svært at gøre op.

Ejbybunkeren. Et minde fra den Kolde Krig, opført som kommandocentral for Københavns luftforsvar 1954. Senere også raketforsvaret. Bunkeren fungerede som sådan nogenlunde lige så lang tid som Vestvolden, nemlig under en snes år. Ironisk nok er det krig som er baggrunden for nogle af Storkøbenhavns mest spændende rekreative områder. Nu har dansk militær mere flyttet "frontlinjen" til Afghanistan, Irak og Afrikas Horn.

Kære læsere, jeg håber at I hænger på i 2014. For selv om bloggen mest er for min egen fornøjelse, så er det også en fornøjelse at nogen gide læse det. Forhåbentligt med fornøjelse.

Godt nytår!

Ruten

14 km. på voldgaden fra Husum til Avedøre. Næsten nylagt asfalt - hele vejen.