fredag den 26. juli 2013

Langs åen efter vand ...

I går regnede det for første gang i 3 uger. Ikke så meget at det fik vandet planterne ret meget, men nok til at fugtigheden har fået gang i varmedis og saunaen. Varmen er trykkende her midt på eftermiddagen, og slet ikke så behagelig som i tørt vejr. Så det bliver en meget kort tur på knap 10 km. Vandstanden i Harrestrup Å er faldet ret meget. På stykket omkring Vestvolden ca ½ meter og nogle steder stikker mudrede klatter af bunden op. Der er heller ikke meget gang i strømmen. Fra Vestforbrænding og helt ud forbi Smedebæk Bro kan man faktisk slet ikke se åen. Den er helt vokset til i siv og dunhammere. Ved Vestforbrænding er man ved at anlægge en ny sti eller vej.

Dette betagende frugtlegeme er taget tæt på Vestforbrænding. Det er på størrelse med et stort æg.

Det er meget forskelligt hvordan planterne har taget tørken. Rejnfan, tidsler og åkander blomstrer nærmest endnu mere og synes at trives rigtig godt med heden og tørken. De er blevet kæmpestore. Åkanderne findes især i det lille vandhul nord for Harrestrup Å, hvor den støder sammen med Bymose Rende. Det samme gør de traditionelle danske markblomster.

Dette er vel indbegrebet af dansk sommer: En solskinsdag med margueritter, valmuer og et mylder af ændre markblomster. Det kan alt sammen beses på engen vest for Larsbjerggård i Ballerup.

Der er også gang i bierne og fluerne. Myg var der slet ingen af. Ballerup Kommune har smukkereseret området omkring Larsbjerggård. Der er kommet et overdækket læskur med 4-5 borde til madpakkefolket og der er en meget stor legeplads med legeredskaber. Der var nu kun et ældre, høfligt par som skulle nyde noget af det.

Denne ko har resigneret over for fluerne på mulen. Og den ser bestemt heller ikke særlig glad ud. Den tilhører en flok på 8 dyr som græsser på marken øst for Svanesøen. Halvdelen af dem ligger på jorden og venter vist bare på at natten skal falde på. Misser med øjnene og er synligt irriteret på fluerne. Men generelt ser de nu ud til at være i god stand. Jeg ville uden betænkeligheder sætte en bøf lavet af dem til livs.

Svanesøen er ligesom åen udtørret. Den kan lugtes på lang afstand, og jeg undrer mig lidt over hvor stanken stammer fra. Det lugter ikke som kolort. Jo, det gør der også, men det er der en forklaring på: Der græsser to flokke af køer omkring søen. Og dyrene ser ikke ligefrem ud til at nyde sommervarmen under den åbne himmel. Ører og haler svirrer rundt for at holde fluerne væk fra mulerne, undtagen for nogle af dyrene der tilsyneladende har opgivet. Da jeg runder nordsiden af Svanesøen, er der en kile ned til søbredden, og her kan man se årsagen til stanken: Vanden er sunket betragteligt, og der er fyldt med døde muslinger, vistnok dammuslinger.

Nej, dette er ikke Svanesøens normale bred, men bunden af søen. Den er bare så udtørret at vandstanden er faldet drastisk. Den udtørrede bund ligner en muslingekirkegård. Og der lugter af rådden fisk.

Dammuslinger er nyttige for rensningen af vand i søerne. En musling kan kan filtrere omkring 300-500 liter vand i døgnet. Alt afhængig af størrelsen. Dammuslinger kan blive op til 20 cm lange, men det er Svanesøens muslinger meget langt fra at være. De er ca. det halve. Stanken kommer dels fra de halvrådne muslinger, dels fra vandet som bestemt godt kunne trænge til at blive filtreret. Åkanderne spærrer for solen så der ikke kommer så meget gang i algevæksten. Men dem er der ingen af her.

Åkander i vandhullet nord for Harrestrup Å ved Smedebæk Bro. Nå ja, og så er der også fyldt med ulækkert tang. Men .... det kan vi vel se bort fra.

På vej mod nord passerer jeg det enorme areal med idrætsanlæg på vel 1 km2 som Ballerup Kommune har anlagt. Der er Ballerup Idrætspark, atletikstadion, stadion, fodboldbaner ad libitum. Og nul mennesker. På denne dag er der absolut ingen der benytter sig af alle disse tilbud om sport. Det håber jeg da er en undtagelse. Til gengæld er der et pænt dyreliv. Grantoftegård har nogle får gående. To egern springer lystigt rundt efter hinanden, og en stær er nærmest for doven til at flytte sig fra en hegnspæl, da jeg passerer.

Jo, det er dansk sommer så det basker! Og så har man oven i købet sommerferie. Det er da bare dejligt! For en gangs skyld har vi været heldige med vejret.