søndag den 24. marts 2013

Vandværker langs Harrestrup Å

Hvis man vil se de vandanlæg som siden tidernes morgen (dvs. for 100-150 år siden!) har forsynet København med vand, så er det ved at være sidste udkald, i hvert fald hvad angår Bellahøj Højdebeholder. Jeg har læst i det seneste nummer af lokalavisen at det snart skal rives ned.

Maskinhuset i det forhenværende Valby Vandværk. Man skal helt hen til kanten af dæmningen for at se huset. Bilister og andre kørende vil næppe skænke det en tanke, når de kører forbi.

Langs Harrestrup Å ligger der to vandværker. Det ene er Valby Vandværk på sydsiden af Damhussøen. Det gør ikke meget væsen af sig. Bilister ad Roskildevejen har formentlig suset forbi uden at skænke det en tanke. Det ligger så kun det øverste af taget er synligt fra vejen, der jo i virkeligheden er en dæmning. Maskinhuset er som skrevet står på facaden opført i 1901, og fungerede indtil 1970'erne. Nu fungerer det mere som et pædagogisk center hvor børnehaver og deslige kan bestille tid til at børn kan fange haletudser og lege med vand.

Disse stynede træer er en god illustration af verjsituationen pt langs Damhusengen. Læg dertil en hvinende kold østenvind.

Lege med haletudser kan man formentlig også i Damhussøen og ved Damhusengen, men ikke i dag, hvor det er hvinende koldt. En strid østenvind suser hen over det åbne areal. Solen skinner godt nok og har også fået godt fat, men kan slet ikke kompensere for vindafkølingen.

Til venstre et ud af tre dobbelthuse som oprindeligt er anvendt til boliger. De er nu solgt til private. Til højre er maskinhuset. Det fungerer stadig væk, omend de oprindelige dieselmotorer nu er udskiftet med maskin- og elværksteder,  lager samt elpumper.

Bedre går det længere nordpå langs Harrestrup Å hvor det stadig fungerende og langt større Islevbro Vandværk ligger, umiddelbart syd for Islevbrovej. Selv området er lukket af. Man skal bestille tid for at komme på rundvisning. Vandværket fungerer stadig væk. Jeg må ind og se det en af dagene.