fredag den 8. marts 2013

Forår?

1. marts er officiel forårsmåned, men det betyder som bekendt ikke at alting spirer og gror, i hvert fald over jorden. Der har været frost om natten, og det lægger en dæmper på aktiviteterne over jorden. Noget sker der dog derude. Fårene er kommet ud igen ved Harrestrup Å nær Ejby Mose.

Dette stemningsfulde sted med modlysmotiv af stien ved Kagsåen beskriver vist meget godt stemningen i naturen lige for øjeblikket. Lyset er ved at vende tilbage, men træerne står stadig mørke og bare. Erantisserne i bunden hist og pist sætter måske bare stemningen endnu mere i relief. Græsset har den farve som det stivnede med i efteråret 2012.

Vinteren igennem har der været meget graveri: Aflastningsbassinet i Kagsmosen følger jeg løbende (eller: gående). Nu er de også ved at grave en forbindelse til Kagsåen. Der er ikke meget plads for gravemaskinerne.

Der er ikke meget plads for gravemaskinerne ved Sonatevej. Men der er stadig passabelt for fodgængere. Der er lagt et rør ud langs den højre bred.

Også langs Harrestrup Å ved Kildegården Haveforening er der gang i benzinafbrændingen. For godt en måned siden var jeg derude i et heftigt snevejr. De graver stadig derude, og det er ikke tilrådeligt at vandre langs åen i haveforeningen. Der kører store gravemaskiner rundt og flytter jord. Og stierne er opkørt.

Haveforeningen er opkaldt efter Kildegården, som ligger næsten midt i og er en slags centrum sammen med den lokale købmand. Gården fremstår fint istandsat.

På den tur blev vejret bare for meget, og jeg opgav jeg at følge åen efter Svanesøen og Motorring 4. Altså stykket langs Hedegårdens Bypark og videre ud mod åens udspring ved Harrestrup Mose.

Området øst for Svanesøen har en lille lund af træer som står i vand. Bagved løber åen. Og til højre for træerne er så søen.

Men der er nu heller ikke så mange oplevelser langs denne del af Harrestrup Å for tiden. Man kan bestige nogle bakker (er det igen igen affaldsbjerge?) og få sig nogle udsigter. På den i Hedegårdens Bypark er der oven i købet en stor trædrage, der dog ser ud til at være begyndt at rådne. Stierne er for så vidt udmærkede at gå på. De er ikke længere glatte, men stadig frosne så man ikke glider rundt - eller ned - i smatten.

Her lidt over 500 meter fra sit udspring slynger Harrestrup Å sig gennem landskabet. Set fra toppen af dragebakken i Hedegårdens Byparks vestlige ende. Byparken ligger til venstre. Helt i baggrunden skimtes Motorring 4.

Svanesøen lever fuldt ud op til sit navn. Der er mange svaner der, og i det hele taget ser det ud til at være et godt fuglested, hvis man er til noget sådant. Jeg oplever bl.a. fire ænder, som jeg senere i en fuglebog derhjemme idenficerer som taffelænder. Hvilket svarer meget vel til hvad Naturstyrelsen fortæller om fuglen.