mandag den 10. juli 2017

Humleore - Borup

Sydvest for Borup, nord for jernbanen til Ringsted ligger et pænt stort skovområde. Samt lidt kulturhistorie.

Svenstrup Gods har sat sit præg på udformningen af landskaberne på dagens vandring. I dag er der en omfattende svineproduktion på godset. 

Borup! For personer i min alder var Borup den første station i Hovedstadsområdet. I hvert fald når man kom kørende med toget fra Jylland eller Fyn mod København. Når man landede på den, ja så var det altså hovedstaden. Men det føltes nu alligevel langt ude. I dag kan man komme til Borup på lidt over ½ time fra København og området minder såmænd om alt muligt andet i landbrugs-Danmark. Dog med undtagelse af skovområder med opfindsomme navne som Hestehave, Humleore, Høed Skov og Harebo Skov.

En typisk skovvej i Humleore. Skovene er private, men det er tilladt at bevæge sig på skovstierne i dagtimerne. Det summer intenst af insekter, og dermed også fugle. Heldigvis ingen myg i dag. Det værste var en knåt.

Hestehave og Humleore skov

Skovene ligger på hver side af jernbanen med en broforbindelse. Det er rare skovområder, lad det være sagt med det samme. Måske ikke så meget på det visuelle område. Her ville man nok foretrække Bistrup Skovene nord for med de dramatiske bakker. Men der er et leben i området så det er en fornøjelse. Ikke af mennesker. Jeg tror jeg mødte under 10 personer på hele turen. Men på dyr, fugle, insekter og en rig biodiversitet.

Et eksempel på et af de mange stengærder som krydser gennem skovene. De fleste er som dette overgroet og delvis nedbrudt af høje træer.

I den vestlige del af skoven er der sågar havørne som har slået sig ned, så der er adgang forbudt da man ikke må forstyrre denne flotte og meget sjældne fugl. Det var et afbræk i ruten, men heldigvis for kompasset fandt jeg en anden vej. Der er mange stengærder i skovene. Og en enkelt lysning med digitalis (fingerbøl).

Her et andet typisk billede fra en løvtræsskov. Igen gode vandreveje. Intenst liv af insekter og fugle. Samt duft af planter og træer. 

Humleore Hus fra 1934 var engang et Gods. Engang skal det have haft et usædvanligt smukt orangeri, som var velbesøgt af haveentusiaster fra hele Europa. I 1980 fik huset sit nuværende udseende. 2. salen blev revet ned og der blev lagt strå på taget. Fra at være et gods blev det nu et hus. Det er svært at forestile sig at det engang har været en godsbygning. Kun rundingen over døren peger måske på det.

Humleorehus ligger for enden af Humleorevej ved skovens nordvestlige side. Udover dette hus hører der også mindre bygninger.

I 2005 blev huset solgt. Og i dag ejes huset af Christina og Morten Ristock-Poulsen som siden 2010 lejer det ud til selskaber, kurser og teambuilding, se hjemmesiden Humleorehus. Her erklærer Christina at hun bruger alt sin tid som koordinator ved selskaberne. Ideen opstod ud fra at man skulle holde fx bryllupper efter eget hoved her. Og efter en velspækket pengepung.

Svenstrup Gods svinefarm. Uden for billedet til højre de enorme gylletanke hvor der advares om farlige gasser. Fra stalden høres en konstant susen og grynten. Siloerne er vist til foder. 

Svenstrup Gods 

Et par kilometer stik vest for Borup ligger et stort gods, Svenstrup Gods. Hovedbygningen er fra 1781-1784, stalden med tjenesteboliger fra 1894-96. Som så mange andre godser blev det bygget under enevælden, baseret på hoveri og livegne bønder. Godset er stadig i samme families eje. Hele landskabet er formet efter at her ligger en herregård. Store marker og åbne sletter. Svenstrups meget konservative betød skov med mange gamle træer. I dag har godset moderne og effektiv svineproduktion. Så det er ikke tilrådeligt at komme i gyllespredningssæsonen marts-juni. Svineproduktionen klares med 8 medarbejdere. På hjemmesiden erklæres at man forsøger at minimere medicinforbruget. Meget apropos har Regeringen netop offentliggjort en handlingsplan hvori det fremgår at smågrise får 5 gange så meget penicillin som mennesker. Hvilket betyder at vi nu ikke længere kan bruge en række penicillin-typer. Mange af bygningerne står tomme, så Svenstrups ejer, baron Christian Wedell-Neergård har planer om at omdanne herregårdsanlægget til sport- og friluftscenter. Han sad 2004 til 2007 i Folketinget for De Konservative.

Det er ikke til at se det hvis man ikke lige ved det. Men landslejren lå på kornmarken til højre for stenen uden for billedet. Der er ellers intet spor af lejren. Bussen er på vej fra Svenstrup mod Borup. 

"Landslejren 1967"

På Borupvej mellem Svenstrup Gods og Borup står der i vejkanten hvis man kigger godt efter, en kampesten med indgraveringen: "Landslejren 1967". Det drejer sig om pigespejderforbundet KFUKs landslejr 19. - 28. juli 1967. Det var forbundets hidtil største med hele 15.000 deltagere, så man kan godt forstå der kom en mindesten ud af det. Ligesom der sågar blev lavet et poststempel. Der findes et foto af lejren. Det må være Borupvej nederst i billedet. Lejren havde en maskot: ”Strikpigen” og en række underlejre, samt egen avis ”Budstrikken”.

Bro på Vigersted Kildeplads øst for Humleorevej. Kildepladsen ender ved åen, og herfra er der temmelig uvejsomt, men dog passabelt hvis man vil forcere terrænet i retning af den lille Harebo Skov.

Vigersted Kildeplads

På ruten lykkedes det mig at erobre endnu en kildeplads. Det er ellers et pænt stykke tid siden jeg forsøgte at nå gennem alle Københavns kildepladser. Det lykkedes dog ikke at erobre hele kildepladsen, for den vestligste del går gennem et uvejsomt terræn. Og jeg havde glemt at tage mine terrængående bukser på.

Udsigt fra Kildepladsen mod Humleore Skov.


Andre indlæg om Københavns Vandværker


Se indholdsfortegnelsen nederst på det første indlæg i serien.

Flere fotoer på Flickr-album for Køge og Ringsted

Ingen kommentarer:

Send en kommentar