fredag den 27. maj 2016

Arrenæs, Arresø - Auderød-halvøen

Vandreoplevelser står nærmest i kø rundt om Arrenæs: Skov, øde stier, bakker, oldtidsminder, udsigter, dyre- og fugleliv

Udsigt fra Maglehøj. Med en sigtbarhed som i dag mener tavlen på toppen at man kan se til Frederiksborg. Men det kræver da vist en kikkert.

I vandretursfolderen kalder Naturstyrelsen Arresøområdet for præget af en række landskabsformationer som er sjældne i Østdanmark. Og med et par hundrede vandreture i dette område, må jeg give folderen ret. Læg så dertil at der på en dag som denne (som er en vejrmæssige gave) var nærmest mennesketomt, meget lidt trafik og ingen civilisationslyde. Søen selv - Danmarks arealmæssigt største - er der ikke noget at råbe hurra for. Økotilstanden skulle være elendig, og de få steder man fra broer kan gå ud og tjekke sigtbarheden i vandet ser vandet da også alt andet end badevenligt ud. Sigtbarheden er nærmest lig med 0.

Rigt dyreliv

Til gengæld overalt lyde fra fugle, insekter og endog et enkelt sted frøer. Efter at have vandret rundt på strækninger i Østdanmark hvor de øde kultursletter (markerne) dominerer, er det faktisk første gang jeg har oplevet det så intenst. Det er en god øvelse og oplevelse, for jeg må indrømme at jeg næsten havde glemt hvordan det var. Netop derfor er der al mulig grund til at besøge Arrenæs: For at få et lille indblik i hvordan landskabet kan se ud, og måske endda burde se ud.

Af Arrenæs' moser er Nørremose (der dog ligger helt syd på Arrenæs) den mest moseagtige. De andre ligger i skovene, og det mest karakteristiske kendetegn er at disse sidste er fyldt med myg.

En speciel oplevelse er det at passere et lille vandhul i den nordlige del af Auderødlejren før Auderød Skov. Vandhullet er godt beskyttet bag lejrens hegn, men man kan på lang afstand høre en kvækkekoncert som overdøver næsten alt. Det er lige til at blive i godt humør af. Og heldigvis skal man jo ikke overnatte til det.

Umiddelbart nord for Nørremose, før man går ind i Sonnerup Skov har man dette overblik over østkysten af Arrenæs.

Men det er ikke gjort med det. Lidt nord for ruinen Dronningholm er der bævere. Jeg ser dem godt nok ikke, men man kan se hvordan de har gnavet af træerne ude i vandløbet der afvander Ladegårdssøen, og ganske tæt på selve ruinen kan man se deres ½-1 meter høje dæmninger som har stemmet vandet op. Boet skulle ligge på en ø ude i mosen. De har selv fundet vej til Arrenæs, hvor de har bygget et bo på en ø inde i mosen.

Bæverdæmningen nord for Dronningholm. Længere ind mod Sportfiskerklubbens hus kan man se afgnavede tykke stammer ude i vandløbet.

Skove

Der er to mindre skovområder på Arrenæs. Sonnerup Skov ligger i Syd, mens Auderød skov ligger i nord. Begge byder på godt skovområde med mange smukke oplevelser. Om end de er noget små. Desuden er fritidshus området ved Hedestien og Lyngbakken også skovagtig. Husene er godt gemt imellem de høje træer og er ofte svære at få øje på.

Auderød Skov har nogle meget smukke og stemningsfyldte moseområder, Sortemose mod syd og Store Rørstensmose mod nord. Det har desværre den bivirkning at der er fyldt med myg i området. Så mange at jeg må droppe mine oprindelige planer om at holde pause ved Arrenæs Næb. Skoven er ganske enkelt så fyldt med myggesværme at man risikerer at blive ædt hvis man stopper op. Eneste mulighed var så fugletårnet på næsset. Men det er allerede optaget. Samtlige seks pladser er optaget af et selskab som nyder udsigten over søen.

Frederikke har netop sat noget der ligner en skoleklasse med tilhørende oppassere af. Jeg går ud fra skipperen nyder stilheden et øjeblik?

Så vandringsmanden må på den igen og i rask tempo marchere langs nordkysten til den lille havn hvor færgen Frederikke lægger til. Til alt held lægger den faktisk til da jeg ankommer. Stedet er i dag mere velegnet til et hvil (der er bl.a. wc), indtil en skoleklasse stiger ud af færgen og dominerer lydbilledet. Især læreren har travlt med at fortælle de unge at de ikke må spise før der er sagt værsgo' (en af dem spørger hvorfor hun så ikke siger værsgo, og jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Men det sker ikke, så jeg fortrækker hurtigst muligt).

Bakker og oldtidshøje

Oldtidsmenneskene - altså de oprindelige danskere, ikke de efterkommere som senere indvandrere fra bl.a. Sverige og som vi almindeligvis nu kaldes danskere - forstod at sætte stor pris på udsigterne fra de mange højdedrag. Og et af dem er et must for en Arrenæs-vandring, nemlig Maglehøj. 70 meter høj, og alligevel slæbte man altså tørv op nede fra moserne og skabte en gravhøj på toppen. Herfra har man i klart vejr en fantastisk udsigt til alle sider, men især ud over Arresø-området. En af udsigterne har derfor også fået æren af at indlede dette indlæg. Terrænet stiger jævnt helt nede fra slotsruinen Dronningholm der nærmest er i niveau med søen.

Udsigt fra oldtidshøjene ved Dragebjerg. Knap så højt som Maglehøj, men så sandelig betagende. Til gengæld kan omgivelserne fuldt ud konkurrere med Maglehøjs.

Oldtidshøjene ved Dragebjerggård er også et must. Ikke så højt som Maglehøj. Men til gengæld er der 5 af dem, og udsigten fra højdedragene hvor de ligger, er der ikke noget i vejen med. Højene er omkring 3.000 år gamle. Og i betragtning af det virker de stadig imponerende. Hvilket formentlig også var det oprindelige formål med at bygge dem. Udsigten fra disse høje er især flot mod øst over Arresø.Stien nord for disse høje er på en 500 meters strækning næsten groet til med meterhøjt græs, og til tider forsvinder den. Eneste pejlemærker er de røde pæle som markerer hvor klaplågerne er.

Stemningsbillede fra de 5 oldtidshøje ved Dragebjerg. Stedet emmer stadig af fortiden.

Andre gode udsigtspunkter er ved Maglehøjgård (27 meter) syd for Lille Maglehøj mod nord. Herfra har man en flot udsigt mod syd og sydvest.

Det åbne land

Halvøens åbne land er mod syd og nord ret kuperet, mens det midterste område i et ca. 1 kilometer bredt bælte tværs over halvøen ved Auderød er forholdsvis flat. Det er også her landbrugsarealerne er samt nord for det Auderødlejren. Før bevogtedes den af soldater, nu er det Røde Kors-personale som venligt, men bestemt fortæller at man ikke kan skyde genvej gennem lejren til Auderød Skov mod nord.

Midterstykket af Arrenæs med de åbne landbrugsarealer overskues godt fra Moglehøjgård mod syd. Auderød skimtes i baggrunden.

Nørremose ligger ved foden af Arrenæs, og den ene af vandrestierne på Arrenæs har sit udgangspunkt ved det store vådområde, der er Natura 2000 beskyttet. Det betyder, at man skal tage særligt hensyn til de ynglende eller rastende fugle i området og ikke forringe deres livsvilkår på nogen måde.

Museale seværdigheder

På turens udgangspunkt ved Kregme skulle der ligge Birkely Egnsmuseum. Men det ser temmelig utilnærmeligt ud, og to halvstore, gøende hunde forfølger mig hele vejen ned til Nørremose, så jeg undersøger ikke sagen nærmere.

Dronningholm. Arresø til venstre. Man har rekonstrueret den halvmåneformede voldgrav rundt om borgen. Men ellers virker det som om kun kælderen står tilbage. Og vandet stod væsentligt højere dengang den blev bygget.

Dronningholm er en ruin af en 31 m lang østfløj og 30 m lang nordfløj som stammer tilbage fra 1200. Den fik lov til at stå til omkring 1557. Den var da begyndt at forfalde, og lensgreven på Københavns Slot Peter Huitfeldt (ham med gaden tæt på Kultorvet) fik lov til at hente sten mm fra den til møller. Han er sikkert ikke den eneste der har hentet sten derfra. Bl.a. mistænker man Frederiksborg Slot og gårde på Arrenæs for at have hamstret ting og sager fra ruinen.

Fotoserien ender som den startede: Med en udsigt fra Maglehøj. Man kan lige ane Arresøs østlige del langt ude i horisonten.

Krudtmagasinet nr. 2 fra 1908 er lidt svært at finde, men hvis man kigger lidt ind i skoven og op på bakkerne et par hundrede meter syd for Arrenæs Næb får man øje på det. Krudtmagasinet ligger af gode grunde øde. Her opbevarede man det krudt som blev fremstillet i Frederiksværk og krudtmøllerne langs kanalen. Det gjorde så mindre skade hvis skidtet sprang i luften. 25 mennesker mistede trods alt livet på den måde. Og der blev normalt opbevaret 50 tons krudt i det. I dag er magasinet tomt, og gitteret rundt om det er temmelig rustent. Krudtet blev transporteret til magasinet i halmforede hestevogne og opbevaret i trætønder stablet i tre lag.

Se flere billeder på Flickr-album for Halsnæs

 

Ruten

Kregme. Sonnerup Skov sti forbi oldtidshøjene mod Ravnsbakkevej. Auderød Bygade Nordhusvej. Auderød Skov. Auderødvej. Maglehøj. Cirka 17 kilometer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar