søndag den 7. februar 2016

Vinge - endnu kuns en mudderpøl

Frederikssund, Vinge: Pionergrundene i Deltakvarteret er udsolgt endnu mens området ligner en mudderpøl

Deltakvarteret er pt en stor mudderpøl. Men byggekranerne er i gang og hist og pist aner man konturer af veje: Ja der er sågar plantet vejtræer. Så vidt jeg kan se, er det den kommende Okavanvej.

Kort fortalt er der i Frederikssund Kommune planer om at opføre en helt ny og bæredygtig by på bar mark: Vinge til cirka 20.000 indbyggere, S-togsstation, skole, daginstitutioner, idrætsanlæg og anden offentlig service samt 4.000 arbejdspladser.

En nyanlagt vej peger mod Tvinsmosegård. Der er allerede plantet vejtræer og lagt sten på fortovet. Men omgivelserne er det rene smat. Jeg gætter på at det er Deltavejen man kan se her. I baggrunden løber Dalvejen. Og man kan se S-toget fare forbi nogenlunde hvor stationen vil komme til at ligge.

På mine tidligere besøg har jeg gennemtravet Vinge fra syd til nord ad Gammel Slangerupvej. Denne gang på den anden led. Forskellen er nu til at overse, bortset fra den lille strimmel kaldet Deltakvarteret nord for Dalvejen og øst for Gammel Slangerupvej. Her kommer også den kommende station til at ligge i nærheden af. Bygningen af denne forvente at starte 15. maj 2017. I disse dage skulle "store investorer" have budt ind så de sammen med staten kan få bygget station. Stationen har allerede på forhånd fået en International pris. Dvs. Tredje Natur og Henning Larsen Architects har, nemlig Leaf Award i kategorien "‘Urban Design of the Year". Vinge Station er et vigtigt element i den helhedsorienterede tilgang. Stationen er hjertet i udviklingen og forener landskab og by.

Åbenbart en af de mere etablerede kanaler i deltaet. Der er kommet græs! Husk støvler og vandtæt fodtøj når man besøger området.


På bar mark?

Vinge bliver i det store hele opført på "bar mark" som kommunens talsmænd ynder at udtale det. Men helt rigtigt er det ikke. Der er en halv snes gårde hvoraf flere allerede er blevet revet ned fx Skiftesten og Damgård. Og der er også bebyggelser langs Solbakken og Dalvejen. Formentlig går disse en uvis fremtid i møde: Bliver de eksproprieret og nedrevet? Bliver beboerne genhuset? Og hvornår sker det? Man kan håbe at beboerne bliver behandlet anstændigt.

En del af bebyggelsen Solbakken. Den fortsætter til venstre ud af billedet.  Det er levende mennesker der bor her, og de kommer meget snart til at være naboer til beboerne i Deltakvarteret som ligger umiddelbart bag husene.

Udviklingen går sin vante gang, men man bør vel sikre at ingen føler sig trådt på. Ejerne af ti gårde og beboerne i Solbakken kommer næppe op i nærheden af 100 personer. Og i det store spil hvor titusinder forventes at komme til at bo i området, tæller de formentlig ikke det store.
 
I Henning Larsen Architects visionsfilm om Vinge indgår Solbakken som en trekant på højrekanten af billedet mellem jernbanen og Gammel Slangerupvej. Nu skal man nok være forsigtig med tage den for alt for konkret. Solbakken er aftegnet med en mængde spredte villaer. Om man deraf kan slutte at man vil lade de eksisterende boliger blive stående eller erstatte af noget nyt, kan man nok ikke bruge videoen som bevismateriale for.

Frederikssund Kommune har allerede opkøbt flere at gårdene i området samt grundene nord for jernbanen. Når de nyindflyttede Vinge-borgere at blive naboer til Solbakkens beboere? Og hvordan bliver forholdet mellem disse? Måske bliver der overhovedet intet problem, men der ligger da latent et modsætningsforhold her.

Et typisk foto af hvordan området ser ud i dag: Bare marker med enkelte gårde hist og pist. Ikke just noget der trækker turister til. Måske en god forretning for landmændene?

Bort set fra i dette område er resten af det ca. 1 km gange 3 km store areal mest marker. Men når de engang om nogle årtier er bebygget, vil de komme uden tvivl komme til at påvirke nogle af de allerede eksisterende smålandsbyer: Skenkelsø, Snostrup, Store Rørbæk, Oppe Sundby og Hagerup. Fra at være små isolerede landsbyer langt fra alting vil de pludselig befinde sig midt i en urbaniseret zone.

Et næsten ikonisk billede: Vinge starter efter Frederikssundsvej der gennemskærer billedet. Man aner alleen Skiftestensvej der engang førte op til gården med samme navn, og bag ved det, skjult i en dal, Deltakvarteret.

Udover de menneskelige bebyggelser er der også nogle naturområder. Hagerup Mose, Oppe Sundby Mose og Skenkelsø Sø. De betyder lidt, da den grundlæggende idé bag Vinge by er at skabe en by, hvor naturlige elementer ikke blot bliver tilføjet til sidst, men er integreret fra starten. Det lykkedes mig nu heller ikke denne gang at trænge ned til Oppe Sundby Mose mellem den udtørrede Hagerup Mose og det kommende Vinge. Jeg måtte nøjes med at kigge over en roemark fra Deltakvarteret. Men Danmarks Naturfredningsforening betegner den i en rapport om Frederikssund Kommune som en af mange enge eller moser, som bør gøres tilgængelige.

Hagerup Mose set fra Skenkelsø. Stien er Hagerup Søvej. Bag mosen kommer Vinge Formentligt vil man inden for nogle årtier se Vinges skyline bag træerne.

Man kan gøre sig sine overvejelser om hvad der gavner naturen mest. At bevare de nuværende markarealer eller opføre en by. Spørgsmålet er relevant, for intensive landbrugsarealer er set fra naturens side ikke bedre end bæredygtige bymiljøer. Det kan enhver overbevise sig om ved at gå en tur om sommeren. Det intensive landbrug er i færd med at udrydde regnorme, insekter (bier), fugle mm. med pesticider mm. Der er tavst på kornmarkerne om sommeren. Og især efter hæsten. Hvorimod fugle synger, insekter summer når man kommer til landsbyer. Kort sagt, landbrugsarealer har en meget begrænset biodiversitet, mens villakvarterer har en væsentlig større biodiversitet.

Skal man græde eller le over at vi i Danmark er kommet dertil at urbaniserede zoner åbenbart er bedre end intensivt dyrkede landbrugsarealer til at passe på naturen? Bloggen her skal ikke tage stilling, men blot opkaste problemstillingen med endnu et markfoto. 

I følge projektchefen (Facebook 10. november 2015) er man i Vinge i gang med at få lavet en mini-helhedsplan for vand og natur. En af de ting som Vinge slår sig op på er netop at være et bæredygtigt byområde. Men ifølge Claus Steen Madsen, Direktør for Teknik, Miljø og Erhverv, Frederikssund Kommune er tingene ikke så enkle, fx hvad angår varmeanlægget. Man vil ikke "brænde ting af", og pga dette må man i en overgangsperiode operere med individuelle varmeforsyningsløsninger på bygningsniveau. Altså ikke et samlet fjernvarmesystem. Men med det langsigtede mål at  disse tilkobles et samlet fjernvarmenet.

Dagens tur gik udover Vinge også til Skenkelsø, Oppe Sundby og langs Sillebro Å. Se flere billeder på Flickr.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar