torsdag den 19. marts 2015

Fjordkilen - Fingerplanens forlængelse mod Roskilde


Fingerplanen omfattede udkanten af Storkøbenhavn, men nu forlænges mellemrummet mod Roskilde

To nye kæmpestore grønne områder. Det lyder besnærende. Men for ikke at skrue forventningerne alt for højt op, bliver jeg nødt til at starte med dette billede fra Koldekildevej. Hvidegård til venstre og Gammelgård til højre. Fjordkilen er præget af meget store landbrugsarealer som her. I foråret venter de venter blot på at kornet skal spire frem. Til nød overgroede brakmarker der dog synes lidt af grønt på dette tidspunkt af året.


"To nye kæmpestore grønne områder" er under udvikling. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet. Mens byområderne i Fingerplanen i dette område er færdig, mangler de grønne mellemrum: De grønne kiler til friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Det endnu ikke klarlagt hvordan de skal se ud. Det vil miljøministeriet først invitere organisationer, lodsejere og myndigheder til at komme med forslag til. Men noget med plads til natur og friluftsliv: "løbe en tur i skoven, spille fodbold, gå tur rundt om søer, klatre i træer eller stå på ski om vinteren". Som det ser ud nu, mener jeg at kunne sige at "mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse" i den grad er blevet udnyttet.

Midt gennem Himmelev Skov løber en lang sø. Det er resultatet af området grusgravning. Og det præger også det meste af "skoven". Enkelte steder er der dog også moser og landbrugsarealer. Som altså nu er ved at vokse til med "skov". Foreløbig ligner skoven mest af alt spredt kratbevoksning.

Den ene er Fjordkilen nord for Roskilde og Høje Taastrup. Den strækker sig fra Sengeløse til Roskilde og Køge. Hvad det mere konkret går ud på fremgår af debatoplægssiden, hvor der også er et debatoplægget i pdf. Fristen er den 4. maj. Jeg har tidligere været på de kanter på en af mine vandværksture til Marbjerg Vandværk og strejfet den østlige afgrænsning ved Sengeløse. Begge gange har jeg noteret de store landbrugsarealer, også af intensiv karakter. Det har ikke ændret sig synderligt siden, men gør det måske snart. Og at området nu er udlagt med navngivelse og det hele betyder ikke at vandrere og offentligheden har adgang, endsige at der er anlagt stier. Området er i vid udstrækning "adgang forbudt for uvedkommende"
 

Fjordkilen

Fjordkilens nordlige grænse følger fra øst mod vest først Enghave Å (som også er kommunegrænse mellem Høje Tåstrup og Roskilde). Derenæst fra Slæggerupvej i en lige linje mod Veddelev. Sengeløse er Fjordkilens østlige grænse. Sydgrænsen går i hak fra Sengeløse ned mod Fløng, og herfra i en lige linje mod Veddelev, dog med en vigtig udposning mod syd, nemlig Himmelev Skov. Sengeløse var midt udgangspunkt, og et godt et. Det er en by med liv i. Denne morgen mærker jeg det ved skolen, hvor jeg passerer nogle minutter i 8. Her er der nærmest trafikkaos. Forældre er ved at sætte deres børn af ved skolen, og det skal helst ske på samme tid. Og der er mange elever. Skolen er stor.

På begge sider af Enghave Å er der et kilometertykt bælte af landbrugsarealer i stil med indslagets første foto. Mod nord kan man dog i det fjerne ane gårdene langs Hvedstrupvej, et par bakker (gravhøje?), toppen af Hvedstrup Kirke. Og helt mod vest Ågerup Mølle. Kun ved modelflyverbanen er der dette lidt indkapslede område med mose.


Enghave Å

Enghave Å burde da være et oplagt sted at anlægge en fritidsti i den zone hvor der alligevel ikke må være landbrug. Et enkelt sted ved modelflyverpladsen er der et sumpet område med masser af dure- og fugleliv. Men ellers kan man gå godt til. Udsigten er måske ikke den mest spændende, men man kan dog - nord for Fjordkilen - studere bakkerne ord for med flere iøjnefaldende bakker. Og som vartegn eller pejlemærke Ågerup Mølle. Selve åen er tæmmet, rettet ud og lagt i en lige rende. Visse steder forsvinder den endda helt. Hvis man er til bittesmå landsbyer er der flere muligheder, Soderup fx.

Udsigt fra Himmelev Skov mod nord, gården Maglehøj til venstre, og i det fjerne Fjordkilen mod Soderup. Denne udsigt giver måske det bedste overblik over hvordan Fjordkilen fremstår i dag.

Himmelev Skov

Himmelev skov er egentlig ikke nogen skov. Endnu. Selv om der er masser af "skovfitness"-steder. Den er stadig præget af tidligere landbrugsarealer, moser og grusgrave. Det er så som så med træbevoksningen. Men der er en glimrende udsigtsbakke syd for gården Maglehøj. På en klar dag som denne kan man tydeligt se Roskilde Domkirkes spir i det fjerne.

Ågerup Mølle er en slags vartegn som man kan se langs hele Fjordkilens nordøstlige del i det fjerne.

Maglemosevej og Koldekildevej

De to veje kan anbefales som de to klart bedste vandreveje på denne sightseeing i Fjordkilen. De har en passende længde. Der er næsten ingen trafik og de går igennem Fjordkilens mere spændende arealer. Maglemosevej går gennem Marbjerg og ender ved Enghave Å i en mose og adgang forbudt for uvedkommende. Koldekildevej snor sig langsomt ned mod Roskilde Fjord, og flere steder har man udsigt til den. Det er formentlig også på disse to veje at man har størst chance for at se fugle- og dyreliv. Der er gang i harerne for tiden, skulle jeg hilse og sige.

Maglemosevej giver et godt nord-syd-tværsnit af Fjordkilen. Længst væk er skovområdet omkring Enghave Å. Det er privat område. Så man kan ikke gå igennem, men må vende om og gå retur til Marbjerg.

Se flere fotoer på Flickr Roskilde og Høje Tåstrup.

Ruten

Sengeløse. Kirkestien (følg afmærkningerne). Tostholmvej. Soderup(vej). Nørreled. Vesterled. Maglemosevej tur/retur (ender blindt). Marbjergholmsvej. Himmelev Skov. Store Valbyvej. Risø. Ialt ca. 21 km. Overvejende af gode vandrestier og landeveje. For de mere vovede er der også andre muligheder.