fredag den 26. december 2014

København-Ringstedbanen (I)

DMI siger -5 grader, men termometeret står på -10, da Vandringsmanden er på sporet af den kommende København-Ringstedbane: 1. etape Valby-Ishøj


En rovfugl studerer de underlige jordvolde og arbejdsskure vest for Brøndbyvester Boulevard. Og der er rigeligt med den slags. Her bygges nemlig København-Ringstedbanen.

Klingende frost, vindstille og flot himmel. Det er perfekt til at se de foreløbige resultater af den lov af 26. maj 2010 som dronning Margrethe skrev under på og som gav Transportministeriet lov til at give Bane Danmark lov til at bygge en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane mellem København og Ringsted. Et kort over den planlagte strækning viser de omfattende gravearbejder til den i perioden 2010-2018 i kommunerne København, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Jersie og Køge. Danmarks første højhastighedstogsbane (250 km/t). Håbet er en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Den går hovedsagelig langs motorvejen.

Umiddelbart syd for Vigerslev Station tager den nye bane en sydligere retning gennem Kulbaneparken. Til højre i billedet er genbrugsstationen, som stadig er åben via en lang omvej. Ca på højde med rørene midt i billedet er man ved at grave ud og ned, så banen forløber i en tunnel under parken mod Vigerslevvej - som bliver hævet 2 meter.

Banen kommer til at forløbe over og under terræn og enkelte steder endog under jorden. Ikke helt uden problemer. I Vallensbæk fandt man fx en gammel forurenet losseplads og i december 2014 arbejdede man på at nedbryde betonfundamenterne fra det gamle Valby Gasværk (1907-1963). Gaseksplosion (1964) midt under den kolde krig skabte skræk og rædsel i befolkningen. Jorden var stærkt forurenet og noget skulle fjernes med heldragter og masker. I Valby skal banen krydse Frugtmarkedet, Retortvej og Kulbanevej. På Retortvej foregår der afvanding, belysning, en ny bro over den kommende jernbane og andre trafikomlægninger. Frugtmarkedet og Kulbanevej omlægges, mens Retortvej både skal omlægges og føres over den kommende højhastighedsbane på en ny vejbro.

Kulbanekvarteret-Hvidovre

Ifølge en længere artikel i Boligen er banens start en længe ventet start på en "mishandlet bydel". Den tøver ikke med at kalde det "skandaløse byplanlægning, som Københavns Kommune har stået for i mange år". Kulbaneparken er et resultat af en aldrig konstrueret Vestmotorvejen. Den er gennem tiderne blevet brugt som fodboldbane, beskidt og forurenet krat af buske og affald, genbrugscentral og oplagsplads for diverse entreprenørmateriel, et alternativt rekreativt område for gamle sofaer og rusten grill mm. Sneen dækker alt dette.

Udsigt fra Vigerslevvej. Til højre Vigerslev Alle, til venstre Holbækmotorvejen. De fire sorte der stikker op midt i billedet, markerer hvor Harrestrup Å kommer til at krydse banen. Banen forløber i en åben udgravning et kort stykke inden den igen skal ned i en tunnel, Hvidovretunnelen.

Under Kulbaneparken nedgraves en 700 m lang tunnel til Vigerslevparken. Den starter øst for genbrugsstationen til Vigerslevvej som hæves 2 m. Der er pt ikke meget at se andet end jernspunsene som markerer hvor der skal graves ud. Den bedste udsigt har man fra Vigerslevvej. Herfra skal banen løbe  i en åben afgravning gennem Vigerslevparken. Banen føres under  Vigerslevvej som hæves. Harrestrup Å forceres med en bro. Fra Vigerslevparken løber banen i en 600 m lang Hvidovretunnellen under Vigerslev Allé. Fra stibroen ved Ulstrupvej anlægges banen i et trug til Avedøre Havnevej.

Holbækmotorvejen til venstre, Allingevej til højre. Broen længst væk er Avedøre Havnevej. Omtrent ved stibroen tæt på fotografen skal toget komme ud af tunnellen og fortsætte i et trug ned til Avedøre Havnevej. Truget her er allerede udgravet under broen, og i dag står der vand. Det gør der forhåbentlig ikke når toget skal igennem.

Hvidovre-Brøndby

Den sydlige lille kilometer i Bakkeskoven er et stort morads og pludder-mudder. Heldigvis er der frost, så de knoldede bæltekøretøjsspor er helt frosset til og kan forceres med nogen besvær. Langs motorvejen er der opført store jordvolde, for banen skal nemlig op i terræn. Ved Brøndbyøstervej skal banen krydse motorvejen. Lidt synd for den muslimske begravelsesplads hvor det bestemt ikke ser ud til at de afdøde har fred for øjeblikket.

Brøndbyøstervej er lukket ved motorvejen. Her er nu jordvolde som fører op til broen over motorvejen omtrent på dette sted. Træerne i horisonten er Vestvolden, og til højre uden for billedet ligger den muslimske begravelsesplads. Til venstre for motorvejen Avedøresletten. Som lige som Vestvolden er fredet områder.

Vestvolden og dele af Avedøresletten er fredet. Derfor anlægges jernbanen i terræn og skal passere fæstningskanalen i relativ lav højde. Anlægget over fæstningskanalen skal være færdigt i foråret 2016. Gang- og cykelstien vest for Fæstningskanalen ved Vestvolden syd for Holbækmotorvejen forventes lukket for gennemkørsel fra d. 22. oktober 2014 og frem til sommeren 2015. Stien lukkes af sikkerhedsmæssige årsager.  I perioden kan gående og cyklister anvende alternative ruter i området.

Såvidt broen over Vestvolden. Den ser ikke særlig bred ud, men de må vel vide hvad de gør. Og der skal formentlig files lidt af volden. Jernspunsene er sat klar til udgravningen. Volden er alligevel skamferet af Holbækmotorvejen og dens forgreninger til Motorring 3, så en jernbanebro vil næppe ændre på det.

Efter Søndre Ringvej støder man på nogle af de få ofre for jernbanen, nemlig Syvhøjgård (Brøndbyvej 150) og fem kolonihaver i Brøndby Haveby. De er allerede blevet revet ned for at gøre plads til den nye jernbane. Søndre Ringvej er i øvrigt et udmærket udsigtssted pt. Banen skal nemlig føres under og broen er allerede klar.

Nord for Brøndby Haveby (tv) kan man få et indtryk af hvordan terrænet er pt: Mudder, mudder og atter mudder. Frosten gør det heldigvis muligt at forcere det uden at synke i. Til gengæld skal man undgå de glatte, tilfrosne vandpytter.

Vallensbæk

Stisystemet omkring Vallensbæk Torvevej eksisterer stadig, men blive tilsyneladende brugt af bæltekøretøjerne, og igen er jeg glad for at det hele er frosset til. Ellers ville jeg nok være taget en anden, mere farbar vej. Broen under Torvevej står allerede klar, men der er kun gravet ud på begge sider af broen. Formentlig skal der graves en nedkørsel.

Så vidt jeg kan se på kortet må dette være levningerne af Syvhøjgård. Bag bunken med blandet stort affald, bl.a. et køleskab, ses til venstre en flisebunke og til højre en kampestensbunke. Til højre anes Brøndbyvej. Gad vide hvad der skal ske med bunkerne. Kommer de til at indgå som bundmateriale under jernbanen?

Vest for Tjørnagergård er der imidlertid udmærkede nyanlagte gang- og cykelstier, og der er også kommet en bro under den kommende bane til Horsestien. Rækværket er allerede sat op, selvom der ikke kører noget tog endnu, det ser lidt spøjst ud.

Cykel- og gangstibroen til Horsestien. Rækværket er allerede støbt fast. Men det varer endnu 4 år før der suser tog over måske med 240 km/t. Til gengæld bliver den bageste bro under Holbækmotorvejen brugt. Selv på denne skønne helligdag.

Banen skal føres over Holbækmotorvejen på en 500 meter lang jernbanebro, M4-broen, der strækker sig fra vest for Vallensbæk Sø henover Holbækmotorvejen og dennes afgrening til Motorring 4 til syd for Wintersmindevej. Dette skulle stå på i perioden efteråret 2014 til efteråret 2016. Vandskiklubbens klubhus flyttes og vandskisport indstilles til jernbanen er etableret. Der etableres en trampet sti ved foden af banedæmningen langs den nordlige søbred. De eksisterende stier, der passerer under motorvejen, føres også under banen.

Vallensbæk sø set fra øst mod vest. Vandskiklubben forrest i billedet skal flyttes. Banen skal løbe langs med og over Holbækmotorvejen (th). Det er umiddelbart lidt svært at forestille sig hvordan det engang kommer til at se ud. Der er ikke megen gang i vandskiene. Til gengæld i slæderne, som allerede har glattet de mange bakker ud.

 

Kik mod Køge

1. etape er overstået, benene kan kun lige bære til Ishøj Station. Men jeg glæder mig allerede til næste etape, efter at have set at der over motorvejene ved Køge lægges den eneste station, som til gengæld bliver ganske spektakulær, se fx billedserien i Berlingske.

Se flere fotoer i min mappe på Flickr om København-Ringstedbanen.

Ruten

Valby Station. Herefter er det bare med at følge de nærmeste stier, veje, parker mm. på kryds og tværs af anlægsarbejderne til Ishøj Station. Jeg har med vilje ikke angivet veje, da det formentlig ændrer sig hele tiden. Ca. 20 km. Ruten kan absolut ikke anbefales cyklister.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar