onsdag den 30. juli 2014

Nordhavnen

Man behøver ikke en sejlbåd for at komme ud på havet for frisk luft og afkølling. Man kan bare tage til Nordhavnen.


Skudehavnen - et helt atypisk sted i Nordhavnen. Men typisk dansk (?) på den måde at den lå ca. 1 km sydligere, og man nænnede ikke at jævne den med jorden. I stedet flyttede man så hele molevitten. Man har sågar en lille badestrand, hvor der i dag er livlig aktivitet af ældre mandspersoner.

Vandringsløse Tidende har tidligere stampet gennem Nordhavnen, se tidligere indslag fra 26, september 2013. Heri kan man også læse om områdets historie op til den daværende nutid. Men stedet udvikler i rivende hast. I november besøgte Politiken i Byen Nordhavnen til rundvisning på det område som pt er ved at blive indvundet i det nordøstlige hjørne.

Det er meget vanskeligt fra "gulvhøjde" at give indtryk af det enorme område på et foto. Men her ser man fra enden af Oceanvej den østlige del af dæmningen. I horisonten kan man ane at den drejer mod vest. Her løb sejlrenden i sin tid, og havdybden skulle være op til 15 meter.

København +1%

I ovennævnte artikel kan man læse at knap 300 lastbiler dagligt fylder området op. Også med forurenet jord, som man dog bedyrer er indkapslet. Alt i alt drejer det sig om 100 ha, eller 1% som byen på denne måde vokser med. Nordhavnen vokser ud i den gamle sejlrende, hvor der er mellem 5,5 og 13 meter dybt. I følge artiklen er det Danmarks pt største anlægsarbejde. Artiklen indeholder også en lille billedserie så man kan se hvordan der så ud for ca. et år siden.Men det er ikke det eneste der er sket i det sidste år.

Her ses en del af det "gamle" Nordhavnen som allerede er fyldt godt op. Kranerne arbejder også her sent på eftermiddagen. Og lastbiler komme af og til og læsser af.

Man kan ikke komme ind på dette område da det er en byggeplads, og uvedkommende adgang forbudt. Men man kan se ind i det dels fra Oceankaj med de enorme krydstogtskibe, dels ved at følge cykelstien på nordsiden i hvad der vist engang skal være et "grønt område". I dag ligger der to krydstogtskibe, Norwegian Star og Celebrity Eclipse, som har deres egne terminaler, sidstnævnte med flere hundrede meter parkeringspladser reserveret til limousiner.


De to flydende skyskrabere, Celebrity Eclipse og Norwegian Star har deres egne kæmpeterminaler. Der er en livlig turistbustrafik i området, men det virker ikke som om der er mange passagerer med. Til gengæld kan man høre noget inciterende techno-musik, som vist ledsager noget motionstræning.

Foreløbig er området langs den "gamle" nordkyst nogenlunde fyldt op. Men herefter kan man kun ane konturerne af det fremtidige område i form af en enorm dæmning i flere afdelinger. Man kan ikke komme ind på denne dæmning, men der er en arbejdsvej og bulldozere og gravemaskiner kører på den.

Midt i billedet er en lastbil ved at læsse af. Den fylder ikke ret meget i billedet. I forgrunden kan man få et indtryk af hvorfor man skal bruge 18.000.000 tons jord til at opfylde de 100 ha. I baggrunden et andet og meget ældre opfyldningsprodukt, nemlig Middelgrundsfortet.

Århusgade-kvarteret

Ifølge Østerbro Avis skulle Århusgade-kvarteret nu være åbnet, selvom åbningen af Århusgade-kvarteret først officielt sker den 31. august 2014. Og det er først indflytningsklart i 2015. Området var tidligere afspærret som en del af Frihavnen. Toldmæssigt set er Frihavnen "udland". Frihavnen har sin egen specielle historie, både hvad angår international handelspolitik mht at fastholde Københavns og Danmarks konkurrencedygtighed over for fx Tyskland, og også hvad angår ejendomsforhold og andre juridiske spidsfindigheder. Oprindeligt (for lidt over 100 år siden) lå den omkring Langelinje, men er siden gradvist flyttet længere nordpå.


I det tidligere frihavnsområde langs Århusgade ligger adskillige byggerier som ikke bliver revet ned, fx "Den Røde By". Hele det gamle frihavnsområde  mellem Kronløbsbassinet og Nordbassinet er offentligt tilgængeligt fra Århusgade. Men det hele ligner stadig en byggeplads, som det fremgår af dette billede. I baggrunden Portlandsiloerne hvor man har bygget kontorer uden på de gamle siloer.

Siden sidst er også vedtaget noget som FDM glæder sig over: Den nye Nordhavnstunnel. Det er den der har skabt lukningen af s-togsbanen mellem Hellerup og Ryparken indtil midten af august. Ikke overraskende er  politikerne i København uenige. Ikke så meget over for/imod tunnellen. For den er vedtaget. Men om budgettet er overskredet eller ej.

Fra Nordhavnen Station har man et udmærket overblik over den del af Frihavnen omkring Århusgade som nu er blevet offentligt tilgængelig. Ikke for ingenting har man kaldt en del af området "Den Røde By".

Nordhavnen udvikler sig så hurtigt at man ikke har indtryk af at traditioner når at opstå. Selv om nogle måske vil påstå at Skudehavnen er eller var et sådant sted. Men måske er kaffebaren Havnelyst et bedre bud på noget typisk traditionelt Nordhavnsk. Budskabet på skiltet er tydeligt nok: Truckstop Nordhavnen. Chauffør bad. Sådan! Kaffebaren har eksisteret siden 1968. Det er først i 2012 den er startet med særlige tilbud til lastbilchauffører, bl.a. billard i kælderen. Og der holder da også et par.

Ruten

En tur rundt om Nordhavnen er på ca. 10 km. Hvis man ønsker at tage afstikkere, må man altså regne med endnu længere distancer. Min rute omkring 15 km. Støj- og trafikmæssigt kan turen sine steder være en prøvelse, til gengæld oplever man noget som i hvert fald jeg ikke ser andre steder.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar